Strategie bezpečnosti silničního provozu (BESIP)

Vláda ČR svým usnesením č. 599 ze dne 10. srpna 2011 schválila Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na léta 2011-2020, které ukládá představitelům krajských úřadů a představitelům obcí s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii  a doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům ORP zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii..

Zlínský kraj má pro realizaci národní strategie BESIP zpracovánu Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 -2020, která byla schválena Radou Zlínského kraje dne 3. 12. 2012, Usnesením č. 0977/R26/12.

Strategie vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 -2020, schválené vládou ČR usnesením č. 599 ze dne 10. srpna 2011.

dokumenty ke stažení

.pdf Strategie BESIP ZK 1 část 2213,57 kB
.pdf Strategie BESIP ZK 2 část - Akční plán 328,28 kB
.pptx Revize SBSPZK 2018 - 2020 821,35 kB
.pdf vyhodnocení plnění 2018 5.6.2019 3816,09 kB
Vyhodnocení plnění strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje
Studie obnovy dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji
aktualizováno: 14.2.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap