Strategie bezpečnosti silničního provozu (BESIP)

Vláda ČR svým usnesením č. 599 ze dne 10. srpna 2011 schválila Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na léta 2011-2020, které ukládá představitelům krajských úřadů a představitelům obcí s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii  a doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům ORP zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii..

Zlínský kraj má pro realizaci národní strategie BESIP zpracovánu Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 -2020, která byla schválena Radou Zlínského kraje dne 3. 12. 2012, Usnesením č. 0977/R26/12.

Strategie vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 -2020, schválené vládou ČR usnesením č. 599 ze dne 10. srpna 2011.

dokumenty ke stažení

.pdf Strategie BESIP ZK 1 část 2213,57 kB
.pdf Strategie BESIP ZK 2 část - Akční plán 328,28 kB
.pptx Revize SBSPZK 2018 - 2020 821,35 kB
.pdf vyhodnocení plnění 2018 5.6.2019 3816,09 kB
Vyhodnocení plnění strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje
Studie obnovy dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap