Strategický rozvoj

Slovo „strategie“ má svůj základ v řeckých slovech „strategos“ (= generál), a „agein“ (= vést). Je to tedy dlouhodobý plán činnosti, zaměřený na dosažení určitého cíle.

Strategický rozvoj zahrnuje širokou škálu aktivit, jejichž cílem je, kromě růstu celkové úrovně sociálně-ekonomického rozvoje kraje, též vyvážený rozvoj jednotlivých oblastí kraje, který povede ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi těmito oblastmi a trvalému zlepšování kvality života obyvatel Zlínského kraje

Strategie, koncepce a analýzy Zlínského kraje
Vybrané rozvojové projekty Zlínského kraje
Programové období 2014 – 2020
Programové období 2021 - 2027
Podpora strategického plánování ve městech a obcích Zlínského kraje
Výbor pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje
Brownfields ve Zlínském kraji
Inovační infrastruktura Zlínského kraje
Inovace - Inovační portál Zlínského kraje
Inovační vouchery ve Zlínském kraji
Místní akční skupiny ve Zlínském kraji

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap