Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje

                                                    

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

4 – Efektivní veřejná správa

Investiční priorita:

4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Období realizace:

05/2020 – 04/2022

Celkový rozpočet:

9 838 500,00

Stručný obsah:

Hlavním cílem projektu je vznik dvou strategických dokumentů v oblasti inteligentního řešení dopravy a bezpečnosti silničního provozu, analytického podkladu řešící pasportizaci nemovitého majetku Zlínského kraje a analytického dokumentu zaměřeného na přívětivý krajský úřad. Přínosem projektu bude především posílení strategického řízení ve zmíněných oblastech a dále zlepšení komunikace a zvýšení pozitivní image na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vznik dvou strategických dokumentů, jednoho analytického podkladu a jednoho analytického dokumentu Zlínského kraje pro období 2022-2030 v oblasti dopravy, investic a efektivního řízení krajského úřadu do dubna 2022. Tyto strategie přispějí především k posílení strategického a organizačního řízení KÚZK ve zmíněných oblastech. 

Cíl projektu bude naplněn zpracováním:

- Koncepce Inteligentní řešení pro řízení dopravy ve Zlínském kraji

- Koncepce Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030

- Analytického podkladu Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje

- Analytického dokumentu Přívětivý úřad Zlínského kraje

Aktivity projektu:

Strategické a efektivní řízení Zlínského kraje

Přívětivý úřad Zlínského kraje

Řízení a organizační zabezpečení projektu

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková - projektová manažerka, tel: 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová – finanční manažer, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

 

 

aktualizováno: 22.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap