Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji

               

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010023

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

4 – Efektivní veřejná správa

Investiční priorita:

4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Období realizace:

05/2019 – 04/2021

Celkový rozpočet:

9 922 500,00

Stručný obsah:

Cílem projektu je vznik tří strategických dokumentů Zlínského kraje pro období 2020-2030 v oblasti rozvoje chytrého regionu, dopravy, ochrany přírody a krajiny a jednoho analytického podkladu v oblasti investic a do dubna 2021. Přínosem projektu bude především posílení strategického řízení na Krajském úřadu Zlínského kraje ve zmíněných oblastech. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vznik čtyř strategických dokumentů a jednoho analytického podkladu Zlínského kraje pro období 2020-2030 a to prostřednictvím zpracování:

- Generelu dopravy Zlínského kraje (dokument)

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje (dokument)

- Chytrý kraj- Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 (dokument)

- Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje (podklad)

Zpracované strategické dokumenty a analytický podklad budou v souladu s nadřazeným dokumentem a to Strategií rozvoje Zlínského kraje 2030 a současně v souladu s národními strategiemi.

Cílové skupiny:

  • Kraj a obce kraje a jejich zaměstnanci
  • Veřejnost – obyvatelé Zlínského kraje
  • Volení zástupci územních samosprávných celků – zastupitelé kraje

Aktivity projektu:

Strategické dokumenty Zlínského kraje

Řízení a organizační zabezpečení projektu

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková - projektová manažerka, tel: 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.czIng. Zuzana Říhová – finanční manažer, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 22.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap