Strategické dokumenty Zlínského kraje

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007443

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

4 – Efektivní veřejná správa

Investiční priorita:

4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Období realizace:

04/2018 – 03/2020

Celkový rozpočet:

8 610 000 Kč

Stručný obsah:

Projektem dojde ke vzniku pěti strategických dokumentů pro období 2020-2030 v oblasti sociální, dopravy, cestovního ruchu a zdravotnictví do března 2020. Přínosem projektu bude především posílení strategického řízení na Krajském úřadu Zlínského kraje ve zmíněných oblastech.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vznik pěti strategických dokumentů Zlínského kraje pro období 2020-2030 a to prostřednictvím zpracování:

-          Aktualizace Koncepce rozvoje cyklistiky na území ZK

-          Aktualizace koncepce rozvoje kolejové dopravy ve ZK

-          Zpracování koncepce vývoje sociálních služeb ve ZK

-          Aktualizace koncepce rozvoje cestovního ruchu

-          Aktualizace Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve ZK

Zpracované strategické dokumenty budou v souladu s nadřazeným dokumentem a to Strategií rozvoje Zlínského kraje 2030 a současně v souladu s národními strategiemi.

Cílové skupiny:

  • Kraj a obce kraje a jejich zaměstnanci
  • Veřejnost – obyvatelé Zlínského kraje
  • Volení zástupci územních samosprávných celků – zastupitelé kraje

Aktivity projektu:

Strategické dokumenty Zlínského kraje

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková - projektová manažerka, tel: 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová – finanční manažer, tel: 577 043 886, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 13.8.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap