Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence

Strategické dokumenty

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027

http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf

Akční plán realizace národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2021

http://www.msmt.cz/uploads/akcni_plan_primarni_prevence_2019_21.pdf

Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2019 – 2027

Legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č.  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1

Vyhláška č. 72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1

Metodické pokyny a doporučení MŠMT v oblasti prevence

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD

Minimální standard bezpečnosti

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

Metodické doporučení MŠMT pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

http://www.msmt.cz/file/33233/

Objektová bezpečnost

http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx

Metodické doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví

https://www.edu.cz/methodology/doporuceni-k-distancni-vyuce-a-dusevnimu-zdravi/

aktualizováno: 31.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap