Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o.

 Program:

Integrovaný operační program

Prioritní osa:

6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast podpory:

6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Období realizace:

Říjen 2014 - listopad 2015

Celkový rozpočet:

29.575 tis. Kč vč. DPH

Financování:

IOP: 24.807 tis. Kč vč. DPH

Zlínský kraj: 4.768 tis. Kč vč. DPH

Partneři projektu:

Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.

Stručný obsah:

Projekt Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. je zaměřen na součinnost při budování a využití nové společné infrastruktury integrovaného záchranného systému (IZS). Jedná se zejména o části budované v rámci střechového projektu Národní informační systém IZS, který centrálně řeší integraci složek Policie, Hasičského záchranného sboru (gestor projektu) a Zdravotnické záchranné služby ČR. Cílem projektu je zvýšení efektivity operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje vybudováním informačního systému pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků. Napojení krajského operačního střediska na Národní informační systém umožní velmi rychlé spojení IZS s občanem odkudkoli i jinými formami než jen klasickým telefonním spojením.

Aktivity projektu:

1. Realizace stavební připravenosti – stavebních úprav.

2. Zprovoznění informačního systému operačního řízení včetně napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS).

3. Zprovoznění ostatní komunikace.

4. Cut over včetně zajištění školení a přípravy personálu.

5. Monitorování výkonnosti a ladění systému.

6. Vyhodnocení realizace projektu.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany zdraví a životů občanů.

Specifický cíl:

- Zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události

- Zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události

- Zvýšit účinnost operačního řízení

- Zvýšit účinnost nasazování sil a prostředků

- Zvýšit přehled o operační situaci

- Urychlit vysílání sil a prostředků

- Zajistit interoperabilitu na úrovni krajů a složek

- Zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení

- Zajistit zálohování operačních středisek

- Zajistit operátorská pracoviště

- Zajistit technologické zázemí

Výstupy projektu:

Vybudování informačního systému operačních středisek IZS

Aktuální stav:

V souladu s harmonogramem akce byl projekt v listopadu ukončen. Došlo k integraci krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje s Národním informačním systémem IZS. Toto propojení umožňuje součinnost a spolupráci všech operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS a ZZS), a to v rámci celé ČR, včetně sdílení společných mapových podkladů.
Přechod do ostrého provozu se předpokládá v polovině prosince 2015. Dále bude zajišťována udržitelnost projektu po dobu minimálně 5-ti let od jeho ukončení.

Kontaktní osoba:

Ing. Jitka Václavíková, manažerka projektu, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

logo IOP + EU + MMR - 1

www.strukturalni-fondy.cz/iop

aktualizováno: 15.12.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap