Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců

Program:

OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 -2013

Prioritní osa:

1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory:

1.6 – Fond mikroprojektů

Období realizace:

1. 3. 2010 – 28. 2. 2011

Celkový rozpočet:

22 862,4 EUR

Financování:

Evropská unie (ERDF): 85 %
Zlínský kraj: 15 %

Stručný obsah:

Projekt byl zaměřen na spolupráci v oblasti rozvoje zaměstnanců organizací zřizovaných Zlínským krajem a Trenčínským samosprávným krajem. Rozvíjeny byly zejména typové pozice:ekonom/účetní, personalista, ředitel, projektový manažer, právník, zaměstnanci v přímém kontaktu s klienty. Potřebnost projektu ve Zlínském kraji vycházela z Personální strategie, která byla založena na výsledcích rozsáhlé analýzy stavu řízení lidských zdrojů na KÚZK a v krajem zřizovaných organizacích. Rozvoj zaměstnanců byl realizován prostřednictvím 6 vzdělávacích kurzů, kterých se účastnili zaměstnanci z obou krajů, aby vedle osvojování dané problematiky docházelo také k výměně znalostí a zkušeností z praxe.

 

Aktivity projektu:


1) REALIZACE WORKSHOPŮ
Jedná se o jednodenní až dvoudenní moderovaná setkání, která byla složena ze vzdělávacího bloku a moderované diskuse na dané téma zajišťující přenos best practice mezi českými a slovenskými účastníky. Workshopy byly zaměřené na následující témata:
Mimorozpočtové zdroje

 • Personální marketing (vyhledávání, výběr apod.)
 • Rozvoj a hodnocení zaměstnanců
 • Odměňování, benefity, pracovní podmínky
 • Projektové řízení
 • Komunikační dovednosti

Workshopy byly navrženy tak, aby si účastníci mohli co nejvíce vyměňovat zkušenosti s danou tématikou, vést o tématech diskusi, pracovat ve skupinách na řešení případových studií. To vše bylo doplněno odborným pohledem lektora. Lektor vystupoval v roli moderátora a facilitátora.
Workshopy byly určeny pro zaměstnance organizací zřizovaných Zlínským a Trenčianskym samosprávnym krajem (personalisté, ekonomové, ředitelé, případně projektoví manažeři organizací z oblasti sociálních služeb, kultury, dopravy, zdravotnictví a školství).
Workshopů se zúčastnilo 191 osob.

2) VYTVOŘENÍ METODIK Z OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ROZVOJE A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A KOMUNIKACE
Na realizaci workshopů navazovala tvorba metodik zaměřených na projektové řízení, rozvoj a řízení lidských zdrojů a komunikaci. Metodiky obsahují odborné poznatky a informace vyplývající z obsahu kurzu, z diskusí či z rozhovorů mezi účastníky. Především jsou však přehledem dobré praxe v každé z oblastí, který bude sloužit jako vodítko pro implementaci žádoucích změn v organizacích. Metodiky jsou určeny pro všechny organizace zřizované oběma kraji a do organizací budou distribuovány na CD nosičích. Na tvorbě a distribuci metodik se podíleli oba partneři.

Přiručku v oblasti komunikace, příručku v oblasti řízení lidských zdrojů, příručku v oblasti projektového řízení můžete stáhnout pod textem

Všeobecný cíl:

Všeobecným cílem projektu bylo vytvoření vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje typových pozic v organizacích zřizovaných Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem a sdílení best practice prostřednictvím tohoto vzdělávání.

Specifický cíl:

 • vytvoření spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců
 • realizace workshopů pro typové pozice organizací zřizovaných kraji
 • výměna znalostí a zkušeností z praxe českých a slovenských účastníků vzdělávání
 • vytvoření metodik z oblastí projektového řízení, personalistiky a komunikace pro organizace zřizované oběma kraji

Cílové skupiny:

Zaměstnanci organizací zřizovaných Zlínským krajem (personalisté, ekonomové, ředitelé, případně projektoví manažeři organizací z oblasti sociálních služeb, kultury, dopravy, zdravotnictví a školství).

Zaměstnanci organizací zřizovaných Trenčianskym samosprávnym krajem (personalisté, ekonomové, ředitelé, případně projektoví manažeři organizací z oblasti sociálních služeb, kultury, dopravy, zdravotnictví a školství).

Výběrová řízení:

Veřejné zakázky UKONČENÉ

Název zakázky: Dodávka propagačních předmětů pro projekty realizované Zlínským krajem
Vyhlášeno: 24. 2. 2010
Ukončeno: 5. 3. 2010

Název zakázky: Realizace vzdělávacích workshopů v rámci projektu Spolupráce krajů
na rozvoji zaměstnanců
Vyhlášeno: 5. 3. 2010
Ukončeno: 19. 03. 2010

Název zakázky: Realizace vzdělávacích workshopů v rámci projektu Spolupráce krajů II
Vyhlášení dne: 26. 3. 2010
Ukončeno: 8. 4. 2010

Název zakázky: Realizace vzdělávacích workshopů v rámci projektu Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců III
Vyhlášeno: 3. 5. 2010
Ukončeno: 11. 5. 2010

Udržitelnost projektu

ROK 2011
Článek o ukončení projektu byl zveřejněn v Magazínu Zlínského kraje Okno do kraje, duben 2011.

ROK 2012
Dne 16. 2. 2012 se v Trenčíně uskutečnil společný workshop Zlínského a Trenčínského kraje ke sdílení best practise v oblasti řízení lidských zdrojů. Tisková zpráva včetně fotografií je uveřejněná na
http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/workshop-o-riadeni-a-rozvoji-ludskych-zdrojov-na-urade-tsk-a-krajskom-urade-zlinskeho-kraja.html .

Kontaktní osoba:

Bc. Karolína Doležalová, DiS.
projektová manažerka
tel.: 577 043 844
Email: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Radka Dvořáčková
odborná koordinátorka
tel.: 577 043 278
Email: radka.dvorackova@kr-zlinsky.cz


dokumenty ke stažení

.pdf Přiručka v oblasti komunikace 1459,38 kB
.pdf Příručka v oblasti řízení lidských zdrojů 2367,9 kB
.pdf Příručka v oblasti projektového řízení 61,4 kB
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap