Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

4 - Rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Období realizace:

07/2005 – 03/2007

Celkový rozpočet:

15 529 000 Kč

Financování:

EU: 11 646 000 Kč (75%)
Zlínský kraj: 3 883 000 Kč (25%)

Stručný obsah:

Předmětem projektu je zajištění profesionální propagace regionu Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu, která bude jednotným grafickým a designován vypracování sjednocovat a propojovat stávající propagační aktivity jednotlivých turistických oblastí Zlínského kraje. Jako jeden z nástrojů k naplnění definovaného předmětu projektu bylo zvoleno vypracování společných propagačních materiálů zaštiťujících jednotlivé turistické oblasti a následná společná krajská propagace jednotlivých turistických oblastí na tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu. V rámci projektu budou vyhotoveny tištěné propagační materiály, které budou opatřeny nezaměnitelným vizuálním stylem a budou opatřeny grafickými a textovými prvky, které budou podporovat příslušnost k vizuálnímu stylu Zlínského kraje a společnému území. Dále budou vyhotoveny propagační materiály tématicky zaměřené, kdy každý z těchto materiálů bude souhrnně popisovat dané aktivity v rámci celého kraje, jejich provázanost mezi jednotlivými regiony apod. Všechny typy propagačních materiálů budou vyhotoveny jednak v českém jazyce a některé z nich budou současně vyhotoveny také v jazykových mutacích.

Všeobecný cíl:

Vyhotovení profesionálních materiálů propagujících region Zlínského kraje jako destinaci cestovního ruchu, které budou jednotným grafickým a designovým vypracováním sjednocovat a propojovat stávající propagační aktivity jednotlivých Turistických oblastí Zlínského kraje. Současně je cílem projektu zajistit společnou propagaci regionu Zlínského kraje na tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu a prostřednictvím výstav a propagačních materiálů zajistit novou propagaci atraktivit cestovního ruchu v regionu Zlínského kraje.

Specifické cíle:

 • Identifikace a sjednocení propagační politiky kraje v oblasti cestovního ruchu a prostřednictvím příslušných jazykových mutací profesionální oslovení také potencionálních zahraničních turistů.
 • Zvýšení informovanosti potencionálních návštěvníků kraje o veškerých možnostech turistického vyžití v rámci jednotlivých turistických oblastí kraje a tím přispět k celkovému nárůstu turistů do regionu.
 • Ucelenou nabídkou turistických produktů a zajímavostí z jednotlivých turistických oblastí kraje přispět k prodloužení průměrného pobytu turistů v regionu.
 • Navázat bližší spolupráci jednotlivých turistických oblastí v rámci kraje, která bud i po ukončení projektu dále rozvíjena a to zejména v rámci dalších společných připravovaných projektů (Turistický informační portál).
 • Zajistit novou propagaci minimálně 3 atraktivit cestovního ruchu v regionu Zlínského kraje.

Výstupy projektu:

 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru – 8 partnerství
 • Vytvoření turistického loga ZK včetně grafického manuálu – 1 ks
 • Regionální propagační materiály pro podporu cestovního ruchu – 392 000 ks
 • Účast na veletrzích cestovních ruchu – 12 účastí
 • Komplexní sběr dat turistické nabídky ve Zlínském kraji – 1 sběr
 • Propagační a inovační kampaň – medializace regionu – 2 ks
 • Databáze fotografií – 1 ks

Partneři projektu:

 • Kroměřížsko – sdružení pro CR
 • Region Slovácko – sdružení pro rozvoj CR
 • Sdružení Hornovsacká dráha
 • Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko
 • Sdružení Mikroregion Rožnovsko
 • Sdružení obcí Hornolidečska
 • Statutární město Zlín
 • Mikroregion Luhačovské Zálesí

Kontaktní osoba:

Ing. Šárka Koňaříková
577 043 415
sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap