Soustava NATURA 2000

Na základě požadavků vyplývajících ze Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii ze dne 16. Dubna 2003, byly směrnice o ptácích a habitatová směrnice transponovány do českého právního řádu. Tím byly stanoveny podmínky pro vytvoření soustavy Natura 2000. Součástí území Natura 2000 v ČR jsou evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti.

Od března 2008 začala běžet krajskému úřadu lhůta, k zabezpečení ochrany evropsky významných lokalit, během níž musel vlastníkům dotčených pozemkům nabídnout možnost využití smluvní ochrany evropsky významných lokalit. Pokud vlastníci dotčených pozemků neprojevili v zákonné lhůtě o uzavření smluvní ochrany zájem nebo uplynula lhůta pro uzavření smluvní ochrany, musely být tyto EVL, nebo jejich části, vyhlášeny za zvláště chráněná území vydáním normativního právního aktu (nařízení rady kraje).

 

Více informací k jednotlivým lokalitám i soustavě Natura 2000 naleznete na internetových stránkách http://www.nature.cz/

 

dokumenty ke stažení

.pdf Přehled Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí ve Zlínském kraji 206,23 kB
aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap