Souhlas s chovem zvěře v zajetí

 

Základní informace k životní situaci:

Souhlas s chovem zvěře v zajetí musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která chce chovat na nehonebním pozemku některý z druhů zvěře vyjmenovaný v  § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O udělení souhlasu s chovem zvěře v zajetí může požádat fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá chovem zvěře v zajetí (jednotlivec, stanice pro handicapované živočichy, zookoutek, zařízení pro výchovu mládeže apod.).
 

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

- Poštou, osobně, elektronicky.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o povolení chovu zvěře v zajetí, ve které musí být uveden druh zvěře, její počet, místo a účel chovu, vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným podmínkám chovu (Okresní veterinární správa, v případě spárkaté zvěře Krajská veterinární správa), 

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Orgány ochrany přírody.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 a § 66.

- Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Až do výše 40 000 Kč právnické osobě (§ 64 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.).

- Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

- Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019

- Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

 

 

aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap