Sociálního fond Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2014 - 1. kolo

Pro koho:

 • Dotace jsou určeny právnickým osobám, mimo příspěvkové organizace ZK, aktivně působícím v oblasti sociální nebo zdravotní nebo fyzickým osobám, na podporu sociálně zdravotních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu.

Aktivity (oblasti podpory):

 • Oblast senioři

- Edukativní programy
- Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení, min. doba trvání 4 měs.
- Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů.

 • Oblast osoby se zdravotním postižením

- Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením a pro osoby se zdravotním postižením
- Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení, minimální doba trvání 4 měsíce
- Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu zdravotně postižených osob
- Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu.
- Programy a projekty hipoterapie

 • Oblast zdravotně postižené děti

- Léčebné programy zaměřené na neurologické poruchy pohybu nehrazené ze zdravotního pojištění využívající metodu proprioceptivní stimulace pomocí vesmírně-medicínských přístrojů.

 • Oblast rodiny s dětmi

- Jednorázové a pravidelné aktivity mateřských a rodinných center zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost.

 • Oblast dárci krve

- Náklady spojené s předáváním ocenění bezplatným dárců plné krve od 10 odběrů a dárců derivátů krve od 40 odběrů. Minimální počet oceněných dárců 25.

Příjem žádostí:

 • od 14. 1. 2014 do 14. února 2014 (bude akceptováno podací razítko pošty s datem 14. února 2014).

Kontaktní osoba:

Jana Lajzová, telefon 577 043 328, e-mail: jana.lajzova@kr-zlinsky.cz.

dokumenty ke stažení

.docx Dodatek č 1 k výzvě 17,81 kB
.docx Vyberove-rizeni 43,61 kB
.docx Zadost-o-financni-podporu 67,53 kB
.pdf VZOR Zadosti_I 312,91 kB
.pdf VZOR Zadosti_II 313,43 kB
.docx Doplňující informace k výzvě 15,46 kB
aktualizováno: 27.1.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap