Sociální zařízení Velehrad-Salašská je po 11 letech vyvázáno z dlouhodobého závazku. Zlínský kraj bude pro objekt hledat využití

  22.6.2022
Sociální zařízení Velehrad-Salašská je po 11 letech vyvázáno z dlouhodobého závazku. Zlínský kraj bude pro objekt hledat využití

Z pětačtyřiceti na deset let zkrátilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) závazek poskytovat ústavní pobytovou sociální službu v zařízení Velehrad-Salašská ve Velehradě. Zlínský kraj tak konečně může hledat efektivní uplatnění objektu, který je od roku 2015 nevyužitý. Změna podmínek, které se vázaly na dotace poskytnuté MPSV, se ve Zlínském kraji týká také dalších sedmi zařízení a v celé České republice celkem asi 280 objektů.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Po jedenácti letech zrušilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) dlouhodobý závazek vztahující se na sociální zařízení Velehrad - Salašská ve Velehradě. Díky rozhodnutí MPSV, které je účinné od 1. června, nyní může Zlínský kraj objekt využívat i pro jiné účely než poskytování sociálních služeb a nehrozí mu za to sankce. O změnu kraj usiloval od roku 2011.

MPSV poskytlo v roce 1998 Okresnímu ústavu sociálních služeb Uherské Hradiště účelovou investiční dotaci z programu ISFRIM na akci „ÚSP Velehrad pro mládež“ ve výši 37 123 000 korun na rekonstrukci a přístavbu budovy. Povinností stanovenou dotační smlouvou bylo poskytování pobytové ústavní péče v objektu po dobu nejméně 45 let od kolaudace, tedy do roku 2044. V opačném případě hrozila Zlínskému kraji, jakožto zřizovateli sociálních služeb a současně majiteli nemovitostí, povinnost vrácení finančních prostředků.

Vydáním dodatku k Zásadám pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu okresním úřadům a obcím na zajištění náhrad za restituované objekty zařízení sociální péče byly podmínky upraveny. Dodatkem MPSV zkrátilo dobu udržitelnosti investic ze 45 na 10 let. Povinná lhůta poskytování ústavní péče tak byla naplněna a kraj nyní může s objektem, který je od roku 2015 nevyužitý, volně nakládat. „Zlínský kraj dlouhodobě pracuje na transformaci a podporuje deinstitucionalizaci sociálních služeb. Nastavení podmínek udržitelnosti investic nám ale tento proces velmi komplikovalo. Jsem ráda, že se nám po tolika letech a mnoha intenzivních jednáních, která jsem za poslední půlrok absolvovala, podařilo dosáhnout změny,“ uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana, která má oblast sociálních věcí ve Zlínském kraji na starosti.

Pro objekt Velehrad-Salašská nyní bude vedení Zlínského kraje hledat vhodné uplatnění. „Přibližně před rokem jsme oslovili potenciální zájemce, aby zpracovali své návrhy na využití nemovitosti. Jsou mezi nimi například poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb PAHOP, Charita Uherské Hradiště, Arcibiskupství Olomoucké, obec Velehrad, Univerzita Palackého a další. O využití prázdného objektu teď budeme jednat,“ dodala Hana Ančincová.

Stejný závazek se ve Zlínském kraji vztahoval také na dalších sedm zařízení poskytujících sociální služby a další 280 v celé České republice. „Jsem ráda, že se vytrvalé úsilí Zlínského kraje vyplatilo a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nám vyhovělo. Za to bych chtěla poděkovat, je to pro nás všechny mimořádný úspěch,“ uzavřela Hana Ančincová.

Objekt Velehrad – Salašská prošel v roce 1998 kompletní rekonstrukcí. V roce 2015 byla ukončena transformace zde poskytované ústavní pobytové sociální služby a objekt je od této doby bez trvalého využití. Pouze po část roku 2020 byla část objektu využita v rámci opatření v souvislosti s epidemií covid-19 pro poskytování odlehčovací služby. Tato sociální služba byla ukončena k 31. prosinci 2020 a pavilon je opět prázdný.

22. 6. 2022

⬛Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap