Sociální služby Vsetín, p.o. – DZR Valašské Meziříčí

Sociální služby Vsetín, p.o. – DZR Valašské Meziříčí

 

Evidenční číslo projektu:

013D313007601

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Období realizace:

3/2020 – 11/2022

Celkový rozpočet:

40 046 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje:

14 536 000,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 10 902 000,- Kč (75% celkových způsobilých výdajů)

Zlínský kraj – 28 803 000,- Kč

Sociální služby Vsetín, p.o. – 341 000,- Kč

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je výstavba nového zařízení typu DZR (Domov se zvláštním režimem) ve Valašském Meziříčí, včetně vnitřního vybavení, v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 2020 – 2022. DZR bude určeno pro 8 klientů s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením, s potřebou vysoké míry podpory během celého dne.

Specifické cíle projektu:

- Zajistit dostatečné a kvalitní zázemí pro sociální službu podporující osoby v nepříznivé sociální a životní situaci způsobené jejich zdravotním stavem.

- Dokončit transformaci DOZP Zašová.

- Vyřešit nepříznivou sociální situaci u lidí, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a to zajištěním kvalitní a individuální péče.

 

Cílová skupina:

Osoby s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením

 

Hlavní aktivity projektu:

a)         Demolice stávajícího objektu bývalé kotelny

b)         Likvidace ekologické zátěže

c)         Realizace objektu - objekt DZR bude realizován jako modulární stavba (kontejnery) a bude splňovat parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie (pasivní). Dispozice a interiérové vybavení objektu budou přizpůsobeny osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. V poslední fázi výstavby bude objekt oplocen, bude vybudováno venkovní osvětlení a dokončena příjezdová komunikace.

Vedlejší aktivity:

- organizace výběrových a zadávacích řízení

- zajištění povinné publicity projektu

- technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

- autorský dozor

 

Výstupy projektu:

 Počet nově realizovaných lůžek - 8

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap