Sociální služby Vsetín, p.o. – Domov pro seniory Liptál

 

Evidenční číslo projektu:

013D313007603

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Období realizace:

11/2020 – 11/2024

Celkový rozpočet:

243 987 597,- Kč

Celkové způsobilé výdaje (max. dle výzvy):

80 000 000,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 53 759 273,- Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je výstavba nového zařízení sociálních služeb v Liptále poskytující službu domova pro seniory v kapacitě 58 lůžek. Domov pro seniory bude poskytovat 24hodinovou péči klientům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se především o ubytování, stravování, zdravotní péči, sociální a ošetřovatelské služby s důrazem na individuální potřebu každého klienta.

Cílová skupina:

Senioři - osoby seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Klienty služby budou osoby mobilní, se sníženou mobilitou, případně i zcela imobilní, vyžadující střední nebo vysokou mírou podpory.

Hlavní aktivity projektu:

Vybudování nového Domova pro seniory Liptál bude zahrnovat:

- novostavba čtyřpodlažní budovy v pasivním standardu formou přístavby ke stávajícímu objektu

- odstranění stávajícího objektu a budovy ČOV

- stavební úpravy stávající budovy – vybudování gastroprovozu, prádelny, provozních prostor a skladů

- vybavení všech interiérů

- sadové úpravy pozemků a mobiliář

Vedlejší aktivity projektu:

- Zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- Zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby

- Výkon činnosti autorského dozoru na PD

- Výkon činnosti technického dozoru investora

- Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi

- Dodávka povinné publicity projektu: stálá pamětní deska

Výstupy projektu:

Počet nově realizovaných lůžek - 58

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 23.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap