Sociální služby Vsetín navštívila náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

  3.6.2021
Sociální služby Vsetín navštívila náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Vsetín – V úterý 25. května 2021 navštívila statutární náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Bc. Hana Ančincová jednotlivé pobytové sociální služby, které jsou poskytovány příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.

Během dne náměstkyně hejtmana Bc. Hana Ančincová s ředitelkou Sociálních služeb Vsetín, p. o., Mgr. Michaelou Pavlůskovou navštívily takřka všechny služby poskytované organizací. Jednalo se o tři domovy pro seniory, čtyři chráněná bydlení, dva domovy pro osoby se zdravotním postižením a dva domovy se zvláštním režimem.

„Jsem ráda, že nám aktuální koronavirová situace konečně dovolila realizovat setkání osobně. V následujícím období plánuji navštívit další organizace zřizované Zlínským krajem, ” sdělila náměstkyně hejtmana.

Vedle prohlídky jednotlivých služeb byly na společné schůzce představeny také projekty, do kterých je organizace zapojena. Prvním z nich je inovativní projekt Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji. Výstupem projektu bude ověření, zda a jakým způsobem je možné s využitím moderních technologií zvýšit kvalitu i dostupnost péče, bezpečí a komfort klienta/pacienta v sociální službě či nemocničním prostředí.

Druhý projekt s názvem 5 PQ – pět pilířů kvality je zaměřen na zvyšování kvality poskytovaných služeb nad rámec zákonných norem. Navazuje na předchozí projekt, během něhož si organizace nastavovala firemní kulturu a hodnoty organizace. „Vycházíme z myšlenky, že každá námi poskytovaná služba stojí na pěti pilířích, kterými jsou kvalita procesů, kvalitní management, kompetentní pracovníci, kultura organizace založená na hodnotách a strategie řízení kvality. Zároveň směřujeme k celkovému zeštíhlení organizace. Zachováme to, co je třeba zachovat, ale zjednodušíme věci, které zjednodušit lze, ” doplnila Mgr. Michaela Pavlůsková.

Závěrem společné schůzky byly projednány možnosti další podpory organizace ze strany zřizovatele.

3. 6. 2021

Zpracovala: Mgr. Dita Gabryšová
E: dita.gabrysova@sluzbyvsetin.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap