Sociální služby Vsetín chtějí pomoci k sociálnímu začlenění klientům domova v Pržně

  10.12.2018
Sociální služby Vsetín chtějí pomoci k sociálnímu začlenění klientům domova v Pržně

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec projektu „Jdu svou cestou“, který zpracovává příspěvková organizace Sociální služby Vsetín a bude na jeho realizaci žádat dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Žádosti musí být podány do 8. ledna 2019.

„Schválili jsme projektový rámec naší příspěvkové organizace, jehož podstatou je pokračování procesu přechodu klientů z ústavního do komunitního prostředí. Projekt je zaměřen na klienty Domova se zvláštním režimem Pržno pro osoby s duševním onemocněním vzniklým v důsledku alkoholové závislosti. Asi polovina z nich je schopna samostatnějšího způsobu života, a tak cílem je pomoci jim v jejich sociálním začlenění a návratu do života v přirozeném prostředí pomocí terapeutických, vzdělávacích a aktivizačních činností,“ sdělila krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Realizace projektu má být pokračováním aktivit zahájeným projektem ´Návrat do života´ - transformace a humanizace DZR Pržno. Pro úspěšný přechod klientů z ústavního do komunitního prostředí je nutné zajistit dostatečné personální kapacity, které zabezpečí odbornou individuální péči.

„Pokud bude žádost o projekt úspěšná, bude realizován v období od července 2019 do prosince 2021. Jeho celkové náklady jsou vyčísleny na 10 milionů korun, přičemž míra podpory ze zdrojů EU a státního rozpočtu dosahuje výše 95 procent způsobilých výdajů a zbylých 5 procent bude hrazeno z rozpočtu Sociálních služeb Vsetín. Podpořeno bude 30 klientů s diagnózou duševní nemoci vzniklé alkoholovou závislostí a odborně připraveno bude 20 pracovníků v sociálních službách,“ dodala radní Michaela Blahová.

Zpracovala: Helena Mráčková

10. 12. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.