Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

 

Evidenční číslo projektu:

013D313007702

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Období realizace:

8/2020 – 11/2022

Celkový rozpočet:

12 794 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje:

7 023 780,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 4 565 457,- Kč (65% celkových způsobilých výdajů)

Zlínský kraj – 4 903 928,- Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem za účelem zřízení nové sociální služby typu chráněné bydlení. Rekonstrukcí dojde k vytvoření dvou domácností (včetně zázemí pro personál) pro poskytování služby chráněné bydlení, a to celkem pro 6 klientů se střední mírou podpory, s mentálním a kombinovaným postižením (nebo v kombinaci s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), kteří v rámci transformace pobytových služeb, konkrétně Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, přejdou do této pro ně vhodnější služby. Jedna z domácností pro 4 klienty bude bezbariérová a bude sloužit klientům pohybujícím se na vozíku. Druhá domácnost pro 2 klienty bude v podkroví a nebude bezbariérová.

Specifické cíle projektu:

  • Zajistit bezbariérové zázemí pro sociální      službu podporující osoby v nepříznivé sociální a životní situaci      způsobené jejich zdravotním stavem.
  • Zajistit vhodnější službu CHB pro klienty      DOZP Javorník, Chvalčov, které je zapojeno do transformace pobytových      služeb pro osoby se zdravotním postižením.
  • Umožnit klientům, kteří se v rámci      transformace sociálních služeb dlouhodobě připravují na přechod do CHB,      realizaci tohoto cíle a vyřešit tím jejich nepříznivou sociální situaci      (jedná se o osoby, které nejsou schopny samostatného bydlení bez podpory      pečujících osob).

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením)

Hlavní aktivity projektu:

Celková rekonstrukce objektu rodinného domu, včetně pořízení vnitřního vybavení. V rámci rekonstrukce bude upraveno 1. NP na 1 byt. Byt bude bezbariérový pro 4 klienty upoutané na invalidní vozík. Každý z klientů bude mít vlastní pokoj. 2. NP bude upraveno na garsoniéru pro 2 mobilní klienty s novým hygienickým zázemím a novou kuchyňkou. Dále bude ve 2.NP vybudován prostor, který bude sloužit jako zázemí pro personál. Jedná se o jednu místnost, která bude samostatně přístupná, umístěna mimo byt klientů.

Vedlejší aktivity:

- organizace výběrových a zadávacích řízení

- zajištění povinné publicity projektu

- technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

- autorský dozor

Výstupy projektu:

Počet nově realizovaných lůžek – 6

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoby:

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 8.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap