Sociální fond ZK 2011

D Ů L E Ž I T É   I N F O R M A C E   ke zpracovávání žádostí o podporu za Sociálního fondu ZK zveřejněné v návaznosti na seminář pro žadatele uskutečněný dne 26. 1. 2011

 
  1. Výdaje dle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně zákonných odvodů, jsou pro příjemce podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje uznatelným nákladem.
  2. Požadavek o podporu ze Sociálního fondu ZK musí být stanoven z celkových způsobilých výdajů akce/projektu, a to maximálně do výše 80 %. To znamená, že do požadavku nelze zahrnout neuznatelné náklady (mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace v pracovním poměru, výdaje na pohoštění, peněžní a věcné dary, úhrady cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb.), které jsou součástí celkových nákladů uvedených v tabulce „Finanční prostředky – náklady“ (bod 3. Žádosti o finanční podporu ze Sociálního fondu ZK).

dokumenty ke stažení

.doc P01 výběrové řízení.doc 101 kB
.doc P02 Žádost o dotaci.doc 164 kB
.doc Pozvanka na seminář-Socialni fond 2011.doc 163 kB
.doc Prihlaska na seminar-Socialni fond 2011.doc 31 kB
.ppt zk_prezentace_Socialni_fond.ppt 538,5 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap