SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

  22.12.2020

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI je zřízen Zlínským krajem za účelem poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, příp. zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod.
Fond Zlínského kraj, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI není určen pro financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2021

Rada Zlínského kraje schválila dne 21.12.2020 program SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2021 (dále jen Program). V období od 25. 01. 2021 do 15. 02. 2021 bylo možno zasílat Žádosti o poskytnutí dotace na Krajský úřad Zlínského kraje.

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové dotace

PPoskytnutí neinvestičních dotací z Programu schválila Rada Zlínského kraje usneseními č. 0207/R10/21 v celkové výši 2 135 000 Kč a Zastupitelstvo ZK usnesením č. 0090/Z04/21 v celkové výši 136 000 Kč. 

Výsledky rozhodnutí viz Dokumenty ke stažení.

Dokumenty ke stažení

.pdf SOC01-21_Výsledky rozhodnutí orgánů_RZK_ZZK 382,96 kB
.pdf SOC01-21_Výsledky rozhodnotí orgánů 381,87 kB
.zfo SOC01-21_Žádost k odeslání 47,14 kB
.docx Program SOC_2021 113,5 kB
.pdf navod-ke-stazeni-programu-form-filler 677,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap