SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018

  19.12.2017

Rada Zlínského kraje a Zastupitelstvo Zlínského kraje usneseními č. 0183/R07/18 a 0334/Z12/18 schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI programu SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018, výsledky rozhodnutí viz Dokumenty ke stažení.

Rada Zlínského kraje schválila usnesením č. 1011/R29/17 program SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

V období od 19.12.2017 do 19. 1. 2018 bude zveřejněn Program  včetně vzoru Žádosti, kterou lze zkušebně vyplnit. Tento formulář nelze odeslat v uvedeném období na Krajský úřad Zlínského kraje.

V období od 20. 1. 2018 do 02. 2. 2018 do12 hodin bude k dispozici již ostrá verze formuláře Žádosti, kterou po vyplnění bude možné odeslat na Krajský úřad Zlínského kraje.

Poskytovatel uvádí k Programu tyto upřesňující informace:

Vyhodnocovací tabulka v bodě 7.2. Programu

  • opatření 1a, 1b, 2a, 2d – klienti, na něž je v Programu požadována dotace ve výši 1 000 Kč, se budou opakovaně (pravidelně) účastnit téhož programu po dobu minimálně 4 měsíců. Pravidelnost, četnost účasti klienta na projektu, je dána charakterem realizovaného projektu, předpokládána je však minimálně jedenkrát měsíčně.
  • náležitosti prezenční listiny – jméno klienta, jeho podpis (případně podpis zákonného zástupce), adresa klienta. U programů pravidelně se opakujících je požadováno zaznamenání účasti klienta v jednotlivých dnech konání programu.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít naistalovaný program FomFiller (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI - viz níže). Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z předchozího období, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci. Návod na aktualizace naleznete v dokumentech ke stažení.

Dotazy k odborným záležitostem
Jana Lajzová, email: jana.lajzova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 328

Dokumenty ke stažení

.xls Výsledky rozhodnutí SOC01-18 134,5 kB
.zfo Žádost SOC01 (příjem žádostí ukončen, žádost nelze odeslat) 59,26 kB
.docx Program_SOC_2018 111,56 kB
.pdf Navod-ke-stazeni-programu-form-filler-2017 677,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap