Snížení imisní zátěže v Uherském Hradišti

Program:

OP Životní prostředí

Prioritní osa:

2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory:

2.2 – Omezování emisí

Období realizace:

16. 6. 2008 – 20. 10. 2010

Celkový rozpočet:

66 751 805,- Kč

Financování:

Fond soudržnosti: 60 %
Zlínský kraj: 40 %

Stručný obsah:

Projekt řeší rekonstrukci zdroje a parovodu pro areál krajské nemocnice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parního zdroje na teplovodní, výstavbu teplovodního rozvodů, úpravu vody pomocí solárního ohřevu a 2 vyvíječe páry. Stávající soustava tvoří centrální zdroj tepla sloužící pouze pro areál nemocnice. Celou soustavu i objekty vlastní Zlínský kraj a pronajímá ho vlastní akciové společnosti Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Aktivity projektu:

Přípravná fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vydání stavebního povolení
 • Zpracování žádosti včetně povinných příloh
 • Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby
 • Výběrové řízení na technický dozor stavebníka (stavební dozor).

Investiční fáze:

 • Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru
 • Zajištění publicity projektu
 • Geodetické zaměření stavby
 • Kolaudační rozhodnutí

Všeobecný cíl:

Zlepšení kvality ovzduší – snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v okolí. Omezení zdravotních rizik pro obyvatele Zlínského kraje.

Specifický cíl:

Cílem projektu je snížení imisní zátěže v Uherském Hradišti, zajištění spolehlivosti dodávek tepla a snížení energetické náročnosti areálu nemocnice.

Cílové skupiny:

Veřejnost
Zaměstnanci nemocnice
Pacienti

Aktuální stav:

Realizace stavby ukončena.

Kontaktní osoby:

Ing. Roman Kaňák
projektový manažer
577 043 782
roman.kanak@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap