Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0779/2018/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení21.5.2018 8:00:00
Datum sejmutí21.5.2021 23:59:59
Pořadové číslo2018/1425/STR

Smlouva byla podepsána za poskytovatele ve Zlíně dne 07. 05. 2018 a za příjemce ve Zlíně dne 14. 03. 2018.

Dokumenty ke stažení

.pdf 0082-ing-svatopluk-brslica.pdf 375,54 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap