SMART aktivity, digitální technologie ve výuce, kariérové poradenství a rozvoj potenciálu každého žáka

  26.1.2022
SMART aktivity, digitální technologie ve výuce, kariérové poradenství a rozvoj potenciálu každého žáka

ZLÍN - Zlínský kraj na počátku ledna zahájil realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III). Jeho úkolem je zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích a v oblastech vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací.

Výstupem dvouletého projektu bude dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje včetně ročních akčních plánů na roky 2023, 2024 a 2025.  V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji a dalšími strategickými dokumenty kraje se zaměří na nedostatky identifikované analýzou potřeb v území a analýzou potřeb škol.

„Realizační tým akčního plánování již v minulosti dokázal úspěšně definovat prioritní témata, která školy trápí a ve kterých se potřebují rozvíjet.  Zajímavou a atraktivní formou je pak nabídl nejen pedagogickým pracovníkům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti v rámci mnoha vzdělávacích aktivit,“ uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová. V období od roku 2016 bylo proškoleno přibližně 3 700 osob, uspořádáno na 40 akcí. I v příštích letech se chce realizační tým zaměřit na těsnou spolupráci s místními akčními plány, ale i dalšími partnery – např. s Technologickým inovačním centrem, Univerzitou Tomáše Bati, Centrem kariérového poradenství či Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou.

„Jedním z hlavních cílů bude rozvoj SMART aktivit, digitálních technologií ve výuce, kariérového poradenství nebo rozvoj potenciálu každého žáka. To jsou velmi aktuální oblasti, které jsou navzájem propojené. Těším se na společné setkávání a vytváření kvalitního a smysluplného vzdělávání v našem kraji. Rozhodně máme na co navazovat, už teď školství v našem kraji patří ke špičce v republice, zejména co se týče výsledků vzdělávání, kvalifikovanosti pedagogů, zapojení škol do projektů i nabídky mimoškolních aktivit,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.

Na základě aktivit akčního plánování jsou také vyhledávána témata a oblasti rozvoje pro implementační projekty, které od roku 2018 přinesly z evropských prostředků do Zlínského kraje již více než 300 mil. Kč.

Projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III“, registrační číslo projektu: CZ 02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022842 je financován z prostředků OP VVV. Více informací najdete na portále Zkola, v části Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

26. 1. 2022

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap