Slovo hejtmana

Slovo hejtmana

 

Vážení spoluobčané,

asi většina z nás v posledních týdnech době zaslechla větu „Už aby bylo jaro" a možná jste ji sami už také vyslovili, nebo si alespoň uvědomili toto vnitřní přání.

Máme za sebou zimní měsíce, které sice patřily k těm teplejším a namísto mrazů a bílé sněhové peřiny krajinu ovládla spíš pošmournost a šeď. A i když jsme neměli příležitost jaksepatří vymrznout, přirozeně se těšíme na příliv energie, kterou s sebou přináší jaro a prodlužující se dny.

Stav vyčerpanosti organismu, kterému se dřív říkalo ´jarní únava´, si už v dnešní době tolik neuvědomujeme, protože většina z nás už nestrádá nouzí o potraviny a stravu přiměřeně bohatou na vitamíny. A jakmile se o člověka pokouší nějaká ta chřipka nebo nachlazení, přípravky na posílení imunity a pár dní klidovějšího režimu zpravidla stačí k tomu, abychom se vrátili zpátky do kondice.  Zato však nebezpečím, které dokáže pořádně zavirovat organismus – a to nejen na konci zimy – je permanentní přísun negativních informací útočících na člověka ze všech stran. Zprávy o všem znepokojivém, co se děje ve světě i v našem okolí, mají obrovský potenciál nepříznivě ovlivňovat naši psychiku, vyvolávat neklid, úzkost a obavy.

Mnoho věcí je potřeba brát velmi vážně a neuhýbat před nimi do zóny jakéhosi bezstarostného ´sluníčkářství´, jak se teď s oblibou říká. Svět je citelně zatížen celým komplexem velmi závažných problémů globálního rozsahu, které musí řešit světoví státníci, diplomaté, špičkoví vědci a ti, kdo vládnou a mají ve společnosti vliv. Ale i my sami musíme zaujmout osobní stanovisko. Proto je potřebné zachovat rozvahu a zdravý rozum a nenechat se zlákat rádoby jednoduchými a rychlými řešeními, která se vyrojí vždy, když je společnost oslabena nejistotou, obavami o bezpečí a strachem z budoucnosti. Měli bychom mít na paměti, že všechna příliš razantní řešení slibující nastolení nových pořádků v sobě mohou obsahovat obrovské nebezpečí.

Nechci své jarní úvahy zatěžovat těmito tématy, ale nemůžeme nepřemýšlet o tom, co se děje nejen za hranicemi, ale i za bezprostředním prahem našich domovů. Naopak bychom se měli o toto dění aktivně zajímat a nebýt neteční – zvláště ve věcech, které můžeme sami ovlivnit.

Musím přiznat, že mě těší dopisy, ve kterých mi píšete o svých radostech, nebo naopak o různých nesnázích, s nimiž si nevíte rady. I když někdy vyjde najevo, že Zlínský kraj v konkrétní záležitosti nemá „věcnou příslušnost" respektive potřebnou kompetenci a že je nutné adresovat podnět ještě jinam, je dobře, že se téma ventiluje, že se dostává do povědomí a může se s ním pracovat. I vyslovené slovo, myšlenka, se stává silou, která může měnit svět. V dobrém, a samozřejmě i ve zlém. A toho bychom si měli být vědomi – obecně v mezilidské komunikaci. Vždy to funguje lépe tam, kde je vůle si navzájem naslouchat, kde každý neprosazuje pouze svoji pravdu a svůj „koncept", ale přemýšlí o tom, co a proč mu chce sdělit jeho protějšek. O kolik víc dětí by mělo úplnou rodinu, o kolik méně manželů by se rozcházelo a o kolik víc porozumění by bylo mezi příbuznými, kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými, mezi politickými partnery i mezi notorickými názorovými oponenty. Možná i tolik potřebná spolupráce mezi národy a různými kulturami by nemusela být „strašákem", ale příležitostí jednat a hledat konsensus.

Je dobře, že se konečně můžeme napojit na energii přírody. Ta totiž vždy ví mnohem dřív než člověk, že se přiblížilo jaro, které dokáže probudit mízu ve všem, co je živé.

Přeji nám všem, aby nás přicházející jaro povzbuzovalo k optimismu, ke schopnosti dělat radost druhým i sobě, k chuti objevovat krásu kolem nás a všímat si všeho pozitivního, co se v našem kraji daří a na co můžeme být právem hrdi.

Váš Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

 


Archiv

Ing. Radim Holiš

10. 11. 2020Ing. Radim Holiš    

Slovo hejtmana

6. 1. 2017Vážení občané,                                                                                     jménem Rady Zlínského kraje Vám přeji hodně zdraví, štěstí a životního optimismu v celém novém roce 2017!                                                                                            Jiří Čunek                                                                                      hejtman Zlínského kraje

Slovo hejtmana 9. 12. 2016

9. 12. 2016Vážení spoluobčané,                                                                                                       na konci kalendářního roku se často stává, že s obdobím účetních uzávěrek nastává v řadě firem a podniků typický prosincový shon, a přitom advent, do něhož jsme letos vstoupili už poslední listopadovou nedělí, nás vybízí ke zklidnění, k rozjímání a k radostnému očekávání Vánoc.                                                                                           Přeji Vám, ať všechny úkoly a povinnosti vážící se k letopočtu 2016 vyřídíte bez zbytečných stresů a bez oné typické hektičnosti a hlavně ať toto krásné období příprav na Vánoce prožijete v co největší harmonii – s Vašimi blízkými, s Vašimi rodinami i spolupracovníky.                                                                                         Využijme tuto dobu k úklidu vnějšímu i vnitřnímu, ať do roku 2017 můžeme vstoupit s novou energií a s optimismem!                                                                                         Jiří Čunek                                                                                       hejtman Zlínského kraje  

Slovo hejtmana

2. 11. 2016

Slovo hejtmana

13. 10. 2016Vážení spoluobčané, ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskutečnily v pořadí již páté volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, nejvyššího samosprávného orgánu, který čítá 45 členů a v letech 2016-2020 bude rozhodovat o tom, jak bude Zlínský kraj spravován. Chtěl bych poděkovat všem, kdo k volbám přišli a dali svůj hlas konkrétním stranám, hnutím a jednotlivým kandidátům.    

Slovo hejtmana ze dne 19. 9. 2016

20. 9. 2016Vážení spoluobčané,                                                     ve dnech 7. až 8. října 2016 se uskuteční volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Dovoluji si Vás vyzvat, abyste využili svého volebního práva a k volbám určitě šli. Volební právo je velkou výsadou demokracie a měli bychom je vnímat nejen jako příležitost, ale i jako morální povinnost spolurozhodovat o budoucnosti našeho krásného kraje.

Slovo hejtmana ze dne 1. 7. 2016

4. 7. 2016Vážení čtenáři webových stránek Zlínského kraje, na konci měsíce června jsem poskytl rozhovor, který vyšel v pátek 1. července v Denících Zlínského kraje a také na webových stránkách tohoto média. Rozhovor s názvem: "Udělalo se kus práce a kdo chce, tak to vidí," vám předkládám k pročtení. Nicméně v tomto letním, respektive prázdninovém, čase hlavně přeji všem dětem a studentům , aby si vydechli od celoročních školních povinností a v září se opět ve zdraví a síle vrátili do svých tříd, dílen odborného výcviku nebo univerzitních poslucháren.

Slovo hejtmana ze dne 16. 5. 2016

17. 5. 2016Vážení čtenáři webových stránek, v měsíci květnu se ve Zlínském kraji naplno rozběhla sezóna kulturních a společenských akcí, které jsou neodmyslitelně spjaty s naším regionem, přispívají k jeho pestrobarevnému koloritu a významně obohacují zdejší život – nejen obyvatelům kraje, ale také jeho stále početnějším návštěvníkům. Dovolím si připomenout alespoň některé z desítek nejznámějších akcí Zlínského kraje:  

Slovo hejtmana ze dne 8. 4. 2016

10. 4. 2016Vážení spoluobčané, na konci dubna si i v našem kraji každoročně připomínáme smutné výročí tragických událostí, ke kterým došlo právě v tomto krásném jarním čase v roce 1945, na samém konci druhé světové války.

Slovo hejtmana ze dne 18. ledna 2016

19. 1. 2016Vážení spoluobčané, pro děti a studenty se v tomto období uzavřelo první pololetí nebo zimní semestr. Ukázalo se, v čem je třeba přidat a jak dál postupovat, aby se během nadcházejících měsíců podařilo prospěchové skóre buď zlepšit, nebo udržet. 

Slovo hejtmana ze dne 30. prosince 2015

29. 12. 2015Vážení spoluobčané, jaký bude rok 2016? Všichni si přejeme, aby byl rokem dobrým, minimálně aby nebyl horší, než byl ten předchozí. Aby to byl rok, kdy

Slovo hejtmana ze dne 24. prosince 2015

24. 12. 2015Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v době Vánoc, kdy si všichni přejeme radostné svátky, svátky pohody, klidu a míru, bohatého Ježíška, i já mohl popřát.

Slovo hejtmana za dne 3. prosince 2015

3. 12. 2015Vážení spoluobčané,vstoupili jsme do adventní doby, do radostného očekávání Vánoc, které vnímáme jako velké křesťanské svátky a také jako nejkrásnější svátky rodiny a lidské sounáležitosti.

Slovo hejtmana za dne 5. listopadu 2015

5. 11. 2015Pro listopadové Slovo hejtmana vybíráme část rozhovoru, který hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák poskytl pro pořad Vaše Téma vysílaném na tn.cz. Vybíráme pasáž, ve které hejtman reaguje na aktuální společenské téma.

Slovo hejtmana ze dne 5. října 2015

7. 10. 2015Vážení spoluobčané, na počátku měsíce října, kterému vládly krásné slunečné dny připomínající spíše atmosféru vrcholícího babího léta, jsme mohli prožít šestý ročník Dne Zlínského kraje. Mám velkou radost, že pozvání k tomuto již tradičnímu dni otevřených dveří do krajských kulturních organizací i do řady firem v regionu přijaly tisíce návštěvníků a mohli jsme si připomenout patnácté výročí založení Zlínského kraje.

Slovo hejtmana ze dne 17. září 2015

17. 9. 2015Vážení spoluobčané, přijměte pozvání ke Dni Zlínského kraje, který se uskuteční v sobotu 3. října ve Zlíně i na dalších místech regionu. Program je uveřejněn zde na plakátu a budu rád, když si v něm najdete to, co Vás osobně nejvíce zaujme, a přijdete se podívat.

Slovo hejtmana ze dne 1. září 2015

1. 9. 2015Vážení spoluobčané,milí žáci a studenti! Dovolte mi, abych Vám na začátku nového školního roku 2015-2016 popřál hodně štěstí a úspěchů nejen ve školních lavicích, v učebnách odborného výcviku, ale také ve všech středních školách Zlínského kraje.

Slovo hejtmana ze dne 3. srpna 2015

3. 8. 2015Vážení a milí spoluobčané, prázdniny se sice už přesypaly do své druhé půle, ale čas dovolených je stále v plném proudu a mnozí si nechávají rezervu volných dní právě až na srpen, na čas vrcholícího léta – třeba proto, aby si užili svých dětí nebo vnoučat ještě před tím, než je znovu vypraví za školními povinnostmi.

Slovo hejtmana za dne 30. června 2015

30. 6. 2015Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám srdečně popřál krásně prožité letní měsíce! Teď, když vrcholí zemědělský rok, nám zároveň teplé a dlouhé dny dávají příležitost čerpat sílu z plodné energie přírody. Čas prázdnin a dovolených také přímo vybízí k tomu být co nejvíc s těmi, které máme rádi – s našimi blízkými, s dětmi, s vnoučaty a s přáteli.

Slovo hejtmana ze dne 26. května 2015

26. 5. 2015Vážení spoluobčané, během několika týdnů skončí školní rok a budeme se těšit na léto, na dobu dovolených a prázdnin, kdy budeme moci trávit více času s našimi rodinami, s dětmi, vnoučaty a také třeba s našimi přáteli.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap