Slovo hejtmana

Slovo hejtmana

 

Vážení čtenáři webových stránek Zlínského kraje,

na konci měsíce června jsem poskytl rozhovor, který vyšel v pátek 1. července v Denících Zlínského kraje a také na webových stránkách tohoto média. Rozhovor s názvem: "Udělalo se kus práce a kdo chce, tak to vidí," vám předkládám k pročtení.

Nicméně v tomto letním, respektive prázdninovém, čase hlavně přeji všem dětem a studentům , aby si vydechli od celoročních školních povinností a v září se opět ve zdraví a síle vrátili do svých tříd, dílen odborného výcviku nebo univerzitních poslucháren. A také Vám všem, kdo budete čerpat dovolenou, přeji, ať si kvalitně odpočinete a zregenerujete své síly a hlavně ať se v pořádku a ve zdraví vrátíte ze všech plánovaných i neplánovaných cest do tuzemska i zahraničí. A pokud se rozhodnete poznávat krásy Zlínského kraje, věřte, že budu rád - u nás je totiž krásně, i když je škaredě.

Váš Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

 

DENÍK: Udělalo se kus práce a kdo chce, tak to vidí

Letos slaví kraje v naší zemi patnáct let své existence. Vy už jste tehdy, jako starosta, byl činný v regionální politice. Ohlédněte se těch patnáct let zpět. Je dobře, že kraje vznikly? 
Já jsem patřil k lidem, kteří vždy tvrdili, že kraje existují a jen je třeba do nich navolit samosprávy. V tu dobu se však začaly prosazovat subregionální centra jako Jihlava, Pardubice, Olomouc atd. Začalo to vypadat tak, že by na Moravě mohl existovat Severomoravský kraj, Olomoucký a Jihomoravský kraj. Tehdy jsem si ještě jako starosta Otrokovic uvědomil, že by se budoval Olomoucký kraj a nikoliv náš region. Proto jsem byl jedním z těch, kdo zorganizovali petici za vznik Zlínského kraje.

Startovací pozice našeho kraje asi nebyla nejlepší…
To rozhodně ne. Tvrdě na nás dopadlo rozdělení Československa. Narušení socioekonomických vazeb bylo pro náš region nejhorší ze všech krajů. Vzájemné vazby tu byly opravdu velmi silné, vždyť polovinu naší státní hranice se Slovenskem má právě náš kraj.

Kraje mají dodnes řadu odpůrců. Dokážete jasně definovat, jaká je vlastně role kraje?
Kraj je veřejnoprávní korporace, která je spravována voleným krajským zastupitelstvem, které volí krajskou radu. Tato samospráva kraje svými rozhodnutími vytváří podmínky pro směřování rozvoje kraje. K tomu přijímá výhledové strategické dokumenty. Rozvoj kraje rovněž ovlivňuje přenesená působnost výkonu státní správy, kterou si stát hradí, ovšem pouze z 65 procent. Samosprávě zůstala ve vínku starost a zodpovědnost za střední školství, zdravotnictví, sociální péči, dopravní infrastruktur a obslužnost atd. K tomu má kraj ze sdílených daní 2,5 miliardy, což je při přepočtu na jednoho obyvatele nejnižší částka v rámci celé České republiky. I to patří k tomu, co kraj ovlivňuje ekonomicky.

Právě za ekonomiku a hospodaření bývá Zlínský kraj občas kritizován…
S takovou kritikou nesouhlasím. Když jsem byl zvolen hejtmanem, začínali jsme s dluhem jedna miliarda. Nyní máme dluh dvě miliardy. To je pravda, ale to je jen jeden úhel pohledu. Faktem je, že jsme realizovali přes 13 miliard v investicích. Dluh nám sice narostl o miliardu, ale díky tomu jsme získali další 4,5 miliardy z cizích zdrojů.

Můžete to vysvětlit laicky?
Je to takto: na ty 4,5 miliardy bychom nedosáhli, pokud bychom nedokázali přidat finanční podíl, který jako kraj do investice musíme dát. Kdybychom čekali, až na to budeme mít, tak jsme příležitost promarnili, protože třeba zdroje evropských peněz jsou časově omezené. A to dobrý hospodář neudělá.

Tak to shrňme. Jak si po 15 letech existence Zlínský kraj stojí?
Na to, jaké jsme měli výchozí podmínky, se tady udělala spousta práce, a kdo to chce vidět, tak to vidí. Nemusíme být se vším spokojeni, ale když obyvatelé našeho kraje občas vyrazí mimo náš region, nechť si sami posoudí, jaká je u nás kvalita života. Podle mne se u nás udělal obrovský kus práce a kraj má dynamiku.

Zastavím se u zdravotnictví. Vy jste nyní řekl, že jste až po letech nemocnice dostali do černých čísel. Ony na tom byly tak špatně, že bylo nutné výrazných finančních zásahů kraje? 
Když jsme je jako kraj dostali do vínku, tak na nás přešly i s dluhy. A pořádnými. To byl začátek problému. Velká potíž je i nerovné oceňování zdravotní péče. Vždyť základní sazba v našich nemocnicích byla v některých případech téměř poloviční, než u nemocnic jinde. Přitom třeba naše krajská nemocnice je desátou největší v celé zemi. Náš kraj měl prostě nejhorší výchozí postavení nemocnic v republice.

Jak je to možné?
Nemocnice jsme dostali v roce 2006 a od té doby jsme do nich investovali 4,5 miliardy korun. Když přešly na kraje, tak je politické subjekty, které k tomu tehdy měly tu moc, převedly na akciové společnosti. Mimochodem, ty stejné subjekty dnes jejich fungování kritizují. Tehdy si např. nemocnice i z principu určité prestiže pořídily přístroje, které neměly využití, a tudíž nepřinesly peníze ve výkonech. Navíc byly pořízeny na úkor prodloužení splatnosti za léky a zdravotní materiál. Dodavatelé toho využili na různé přirážky, které někdy dosahovaly až 25 procent, což byl rovněž významný balvan, který ty nemocnice ekonomicky poškozoval.

Rozvíjíte však zdravotnictví jako celek, ne jen nemocnice, že?
Jistě. Například máme 15 základen záchranné služby, z toho 9 je zcela nových, do kterých kraj investoval 315 milionů korun, a čtyři jsou nově opravené. Kromě toho dokončujeme šestnácté stanoviště v Suché Lozi. Jenom v Otrokovicích zatím nedošlo k modernizaci. I když to není akutní, tak s tím počítáme. Zdravotnictví nám v minulosti dělalo velké starosti. Kraje sice dostaly na zodpovědnost poskytování zdravotní péče, ale už nedostaly nástroj na ovlivňování zdravotní péče. O tom, že vše pokryje zdravotní pojištění, si můžeme nechat jen zdát. Je jasné, že zřízení tolika zdravotních pojišťoven, byl špatný tah. O tom, že si tyto pojišťovny stavějí obří paláce místo toho, aby investovaly do zdravotnictví, se ani bavit nebudu. 

Mimo zdravotnictví jste jako velkou finanční zátěž zmínil starost o komunikace…
Na kraje přešly komunikace druhé a třetí třídy, které byly ve velmi zanedbaném stavu a také s nevypořádanými majetkovými vztahy. U nás totiž nefunguje rakouský model dědictví – tedy, že nejstarší dědí všechno. U nás je zvykem majetek a tedy i pozemky v rodinách dělit na menší a menší dílky. To se vám pak stane, že musíte majetkově vyřešit komunikace, kde jeden člověk vlastní třeba jednu dvaatřicetinu pozemku.

Kraj zodpovídá i za sjízdnost a stav silnic?
Ano. Za stav, sjízdnost a údržbu. Stojí nás to opravdu velké peníze. A je třeba přiznat, že nemáme vše zcela ideální. Ale i to má své důvody. Museli jsme začít technologicky složitou údržbu mostů. Vrůstající kamionová doprava nám polámala silnice v krajnicích. Ony ty cesty na dnešní přetížené kamiony prostě nebyly stavěné. Jakmile si na takové cestě kamiony začnou vyhýbat, tak okraje ulamují. Proto vidíte, že silničáři střed vozovky sice jen frézují, ale na krajích musí jít s vysprávkou až metr do hloubky. Hlavní část naší odpovědnosti však je v celkové dopravní obslužnosti.

Co tím přesně myslíte?
Dopravní obslužností myslím stav, kdy lidem zajišťujeme pohodlnou dopravu za prací či rodinou. To nejsou jen silnice a silniční doprava, ale i vlaky a autobusy. Jen do linkové a železniční dopravy dáme ročně přes 700 milionů korun. Celkově disponujeme 2,5 miliardami daňových výnosů a přitom takto výraznou částku dáváme na osobní autobusovou a osobní železniční dopravu.

A nyní z jiného soudku, pane hejtmane, jak vidíte svou politickou budoucnost? Je možné, že vás i po volbách uvidíme v křesle hejtmana? 
Mám-li odpovědět na vaši otázku, tak říkám, že já jsem za sebou rozhodně nebouchl dveřmi. Pouze jsem z určitých důvodů řekl, že nebudu tím, kdo povede kandidátku. Považuji za svou povinnost být k dispozici tím, že budu kandidovat. Ale o výsledku rozhodnou lidé a jejich hlasy. Dostanu-li od voličů důvěru, považuji to za silný mandát.

Čili na kandidátní listině budete?
Ano, byť v některých médiích je to prezentováno tak, že nekandiduji. Možná jsou více stranická než objektivní.

Takže není to tak, že odcházíte z politiky, jak se mnohde psalo?
Budu podporovat své přátele na kandidátní listině, ale pokud dostanu důvěru, jsem připraven kraji pomoci.


Archiv

Ing. Radim Holiš

10. 11. 2020Ing. Radim Holiš    

Slovo hejtmana

6. 1. 2017Vážení občané,                                                                                     jménem Rady Zlínského kraje Vám přeji hodně zdraví, štěstí a životního optimismu v celém novém roce 2017!                                                                                            Jiří Čunek                                                                                      hejtman Zlínského kraje

Slovo hejtmana 9. 12. 2016

9. 12. 2016Vážení spoluobčané,                                                                                                       na konci kalendářního roku se často stává, že s obdobím účetních uzávěrek nastává v řadě firem a podniků typický prosincový shon, a přitom advent, do něhož jsme letos vstoupili už poslední listopadovou nedělí, nás vybízí ke zklidnění, k rozjímání a k radostnému očekávání Vánoc.                                                                                           Přeji Vám, ať všechny úkoly a povinnosti vážící se k letopočtu 2016 vyřídíte bez zbytečných stresů a bez oné typické hektičnosti a hlavně ať toto krásné období příprav na Vánoce prožijete v co největší harmonii – s Vašimi blízkými, s Vašimi rodinami i spolupracovníky.                                                                                         Využijme tuto dobu k úklidu vnějšímu i vnitřnímu, ať do roku 2017 můžeme vstoupit s novou energií a s optimismem!                                                                                         Jiří Čunek                                                                                       hejtman Zlínského kraje  

Slovo hejtmana

2. 11. 2016

Slovo hejtmana

13. 10. 2016Vážení spoluobčané, ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskutečnily v pořadí již páté volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, nejvyššího samosprávného orgánu, který čítá 45 členů a v letech 2016-2020 bude rozhodovat o tom, jak bude Zlínský kraj spravován. Chtěl bych poděkovat všem, kdo k volbám přišli a dali svůj hlas konkrétním stranám, hnutím a jednotlivým kandidátům.    

Slovo hejtmana ze dne 19. 9. 2016

20. 9. 2016Vážení spoluobčané,                                                     ve dnech 7. až 8. října 2016 se uskuteční volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Dovoluji si Vás vyzvat, abyste využili svého volebního práva a k volbám určitě šli. Volební právo je velkou výsadou demokracie a měli bychom je vnímat nejen jako příležitost, ale i jako morální povinnost spolurozhodovat o budoucnosti našeho krásného kraje.

Slovo hejtmana ze dne 16. 5. 2016

17. 5. 2016Vážení čtenáři webových stránek, v měsíci květnu se ve Zlínském kraji naplno rozběhla sezóna kulturních a společenských akcí, které jsou neodmyslitelně spjaty s naším regionem, přispívají k jeho pestrobarevnému koloritu a významně obohacují zdejší život – nejen obyvatelům kraje, ale také jeho stále početnějším návštěvníkům. Dovolím si připomenout alespoň některé z desítek nejznámějších akcí Zlínského kraje:  

Slovo hejtmana ze dne 8. 4. 2016

10. 4. 2016Vážení spoluobčané, na konci dubna si i v našem kraji každoročně připomínáme smutné výročí tragických událostí, ke kterým došlo právě v tomto krásném jarním čase v roce 1945, na samém konci druhé světové války.

Slovo hejtmana ze dne 9. 3. 2015

9. 3. 2016Vážení spoluobčané, asi většina z nás v posledních týdnech době zaslechla větu „Už aby bylo jaro“ a možná jste ji sami už také vyslovili, nebo si alespoň uvědomili toto vnitřní přání. Máme za sebou zimní měsíce, které sice patřily k těm teplejším a namísto mrazů a bílé sněhové peřiny krajinu ovládla spíš pošmournost a šeď. A i když jsme neměli příležitost jaksepatří vymrznout, přirozeně se těšíme na příliv energie, kterou s sebou přináší jaro a prodlužující se dny.

Slovo hejtmana ze dne 18. ledna 2016

19. 1. 2016Vážení spoluobčané, pro děti a studenty se v tomto období uzavřelo první pololetí nebo zimní semestr. Ukázalo se, v čem je třeba přidat a jak dál postupovat, aby se během nadcházejících měsíců podařilo prospěchové skóre buď zlepšit, nebo udržet. 

Slovo hejtmana ze dne 30. prosince 2015

29. 12. 2015Vážení spoluobčané, jaký bude rok 2016? Všichni si přejeme, aby byl rokem dobrým, minimálně aby nebyl horší, než byl ten předchozí. Aby to byl rok, kdy

Slovo hejtmana ze dne 24. prosince 2015

24. 12. 2015Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v době Vánoc, kdy si všichni přejeme radostné svátky, svátky pohody, klidu a míru, bohatého Ježíška, i já mohl popřát.

Slovo hejtmana za dne 3. prosince 2015

3. 12. 2015Vážení spoluobčané,vstoupili jsme do adventní doby, do radostného očekávání Vánoc, které vnímáme jako velké křesťanské svátky a také jako nejkrásnější svátky rodiny a lidské sounáležitosti.

Slovo hejtmana za dne 5. listopadu 2015

5. 11. 2015Pro listopadové Slovo hejtmana vybíráme část rozhovoru, který hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák poskytl pro pořad Vaše Téma vysílaném na tn.cz. Vybíráme pasáž, ve které hejtman reaguje na aktuální společenské téma.

Slovo hejtmana ze dne 5. října 2015

7. 10. 2015Vážení spoluobčané, na počátku měsíce října, kterému vládly krásné slunečné dny připomínající spíše atmosféru vrcholícího babího léta, jsme mohli prožít šestý ročník Dne Zlínského kraje. Mám velkou radost, že pozvání k tomuto již tradičnímu dni otevřených dveří do krajských kulturních organizací i do řady firem v regionu přijaly tisíce návštěvníků a mohli jsme si připomenout patnácté výročí založení Zlínského kraje.

Slovo hejtmana ze dne 17. září 2015

17. 9. 2015Vážení spoluobčané, přijměte pozvání ke Dni Zlínského kraje, který se uskuteční v sobotu 3. října ve Zlíně i na dalších místech regionu. Program je uveřejněn zde na plakátu a budu rád, když si v něm najdete to, co Vás osobně nejvíce zaujme, a přijdete se podívat.

Slovo hejtmana ze dne 1. září 2015

1. 9. 2015Vážení spoluobčané,milí žáci a studenti! Dovolte mi, abych Vám na začátku nového školního roku 2015-2016 popřál hodně štěstí a úspěchů nejen ve školních lavicích, v učebnách odborného výcviku, ale také ve všech středních školách Zlínského kraje.

Slovo hejtmana ze dne 3. srpna 2015

3. 8. 2015Vážení a milí spoluobčané, prázdniny se sice už přesypaly do své druhé půle, ale čas dovolených je stále v plném proudu a mnozí si nechávají rezervu volných dní právě až na srpen, na čas vrcholícího léta – třeba proto, aby si užili svých dětí nebo vnoučat ještě před tím, než je znovu vypraví za školními povinnostmi.

Slovo hejtmana za dne 30. června 2015

30. 6. 2015Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám srdečně popřál krásně prožité letní měsíce! Teď, když vrcholí zemědělský rok, nám zároveň teplé a dlouhé dny dávají příležitost čerpat sílu z plodné energie přírody. Čas prázdnin a dovolených také přímo vybízí k tomu být co nejvíc s těmi, které máme rádi – s našimi blízkými, s dětmi, s vnoučaty a s přáteli.

Slovo hejtmana ze dne 26. května 2015

26. 5. 2015Vážení spoluobčané, během několika týdnů skončí školní rok a budeme se těšit na léto, na dobu dovolených a prázdnin, kdy budeme moci trávit více času s našimi rodinami, s dětmi, vnoučaty a také třeba s našimi přáteli.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap