Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p.o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy

Záměr řeší revitalizaci archeologických lokalit aglomerací Uherské Hradiště – Staré Město - Modrá, které jsou od roku 1969 vyhlášeny nemovitými kulturními památkami. Jedná o soubor 4 pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace na tomto území - Modrá, Sady, Špitálky a Na Valách, klasifikovaných jako rovinná neopevněná sídliště s archeologickými stopami.

Součástí plánovaného záměru jsou zejména:

 • Staré Město, dostavba Památníku Velké Moravy řešící:
  • vybudování prostor pro expozici a depozitáře
  • technické zázemí pro depozitáře
  • nezbytné zázemí pro návštěvníky.
 • Stavební úpravy archeologických lokalit budou obsahovat úpravy ploch přiznaných základů, informační panely, stylové sezení, stojany na kola či veřejné osvětlení, doplnění multimediálních funkcí, výměna některých prvků mobiliáře pro lokality:
  • Uherské Hradiště - Sady; rovinné neopevněné sídliště Sady
  • Modrá, rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy
  • Staré Město, rovinné neopevněné sídliště Špitálky, archeologické stopy

Tiskové zprávy k projektu:

HEJTMAN ČUNEK SE VE STARÉM MĚSTĚ SEZNÁMIL S VÝSTAVBOU CYRILOMETODĚJSKÉHO CENTRA A V OTROKOVICÍCH S REKONSTRUKCÍ SPORTOVNÍ HALY
aktualizováno: 24.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky