Školství

Ve Zlínském kraji působí více než 600 školských zařízení. Jejich zřizovateli jsou obce (ty zřizují většinu mateřských a základních škol), kraj (zřizuje většinu středních škol), soukromé subjekty, stát a církev. Vrcholnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí v kraji je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se svými
6 fakultami.

Ve Zlínském kraji najdete:

316 mateřskách škol
258 základních škol
67 středních škol (z toho 16 gymnázií)
10 vyšších odborných škol
2 vysoké školy (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice)

Kromě toho v kraji působí také speciální mateřské a základní školy, základní umělecké školy, domovy mládeže, dětské domovy, peda­gogicko-psychologická poradna a konzervatoř.

Počet žáků a studentů ve školním roce 2019/2020

mateřské školy – 19 999
základní školy – 50 760
střední školy – 24 169
vyšší odborné školy – 674
konzervatoře - 184
vysoké školy – 15 183

Ve Zlínském kraji jsou i školy se specifickým zaměřením:

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Střední policejní  škola Ministerstva vnitra v Holešově
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Zlínský kraj mj. zřizuje 47 středních škol, 20 základních uměleckých škol
a konzervatoř.

 

 

aktualizováno: 22.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap