Školství a sport

Ve školství má Zlínský kraj ve svých organizacích na starosti kromě středního vzdělávání i vzdělávání vyšší odborné, jazykové, základní umělecké, zájmové, dále pak vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajišťuje však i školskou poradenskou činnost, výkon ústavní výchovy či služby v ubytovacích zařízeních a v zařízeních školního stravování.

Co se týče péče o mládež, přispívá kraj na aktivity a programy, jejichž účelem je primární prevence rizikového chování. Za rizikové se považuje takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Patří sem například šikana a násilí ve školách, záškoláctví, vandalismus, xenofobie, užívání návykových látek i jiné závislosti (gambling).

Kraj finančně podporuje i volnočasové a sportovní aktivity na svém území a pomáhá rovněž při opravách a budování sportovišť.

Strategické a koncepční dokumenty
Vzdělávací nabídka a přijímací řízení
Uznání zahraničního vzdělání
Sport a dotace
Soutěže a přehlídky
Environmentální vzdělávání
Prevence rizikového chování
Vzdělávání zdravotně postižených dětí a žáků
Rozpočet a financování
Organizace školního roku
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZZK
Školy a školská zařízení ve Zlínském kraji
Informační portál ZKOLA
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Aktuality

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Právní poradna - linka 199  |  Bezkorupce ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje zlk.neziskovka.cz - neziskové organizace ve Zlínském kraji Průmyslová zóna Holešov Jednotné územní plány a územně analytické podklady Inovace - Inovační portál Zlínského kraje Technologické inovační centrum Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Zlínský kraj - Východní Morava Energetická agentura Poradenská aplikace pro žáky středních a základních škol Program rozvoje obcí – aplikace OBCEPRO
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.