Školství

Zlínský kraj zajišťuje zejména střední a vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání, školskou poradenskou činnost a výkon ústavní výchovy.

Školství ve Zlínském kraji spoluvytvářejí desítky dalších zřizovatelů, zejména města a obce, dále pak soukromé subjekty, církve a ministerstva.

Kraj je činný v oblasti podpory tělovýchovy a sportu, volnočasových aktivit mládeže, prevence rizikového chování a environmentální výchovy.

Odbor školství, mládeže a sportu
Strategické a koncepční dokumenty
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Vzdělávací nabídka a přijímací řízení
Prevence rizikového chování
Uznání zahraničního vzdělání
Environmentální vzdělávání
Vzdělávání zdravotně postižených dětí a žáků
Rozpočet a financování
Organizace školního roku
Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost ZZK
Školy a školská zařízení ve Zlínském kraji
Informační portál ZKOLA
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap