Silniční síť na území Zlínského kraje

Na území Zlínského kraje se nacházejí dálnice D1 a silnice I., II. a III. třídy. Síť dálnic zasahuje úsekem dálnice D1 od Bezměrova – přes Kroměříž a Hulín – po Říkovice.

Úsek dálnice D1 Kroměříž-východ – Hulín a navazující úsek rychlostní silnice R55 Hulín – Skalka byly zprovozněny v prosinci 2010, čímž bylo významně zkvalitněno napojení Zlínského kraje na dálniční síť. Navazující úsek R55 Otrokovice, obchvat severovýchod, je v provozu již od roku 2006. V dalším úseku R55, Otrokovice, obchvat jihovýchod probíhá příprava.

Plánované propojení na Slovensko bude od „Moravské křižovatky“ (D1 x R55 x R49) realizováno rychlostní silnicí R49, která se stane významnou trasou na území východní Moravy. Na hranicích bude navazovat na slovenskou rychlostní silnici R6, která se u Púchova napojí na slovenskou dálnici D1. Dohoda o tomto propojení mezi vládami České republiky a Slovenské republiky byla na úrovni ministrů obou zemí podepsána dne 20. září 2004 ve Zlíně. Koncem září 2008 byla zahájena výstavba prvního úseku Hulín - Fryšták, který spolu se stavbou úseku Fryšták – Lípa výrazně zlepší napojení krajského města Zlína a okolí na dálniční síť.

a) Dálnice a silnice I. třídy, jsou ve vlastnictví státu, ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), konkrétně, na území Zlínského kraje, Správy Zlín, Fűgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín. Na internetových stránkách ŘSD naleznete dopravní informace o vybrané síti pozemních komunikací, včetně zimního zpravodajství.

b) Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, je příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), K Majáku 5001, 761 23 Zlín, tel.: 577 212 829, e-mail: rszk@rszk.cz. Na internetových stránkách ŘSZK naleznete informace o činnosti organizace (vztah ke zřizovateli, financování, služby veřejnosti), přehled silnic na území kraje a jejich schéma a přehled investičních akcí spolufinancovaných ze Společného regionálního operačního programu (SROP) Evropské unie a Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Morava (ROP).

c) Vlastní údržbové práce na silnicích ve Zlínském kraji provádějí jednotlivé Správy a údržby silnic, které navazují na tradice údržbových organizací, fungujících od roku 1963. V roce 2004 došlo k transformaci těchto organizací v obchodní společnosti ve formě společností s ručením omezeným (s.r.o.). Jejich územní působnost je dána dle jednotlivých okresů:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. (SÚS Kroměřížska), Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, tel.: 573 503 711, e-mail: suskm@suskm.cz, vykonává běžnou údržbu na silniční síti okresu Kroměříž.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (SÚS Zlínska), K Majáku 5001, 761 23 Zlín, tel.: 577 044 220, e-mail: suszlin@suszlin.cz, zajišťuje zimní a běžnou letní údržbu převážně na silnicích okresu Zlín.

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. (SÚS Valašska), Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, tel.: 571 612 102, e-mail: susvs@susvs.cz, zajišťuje tyto služby převážně v náročných podmínkách okresu Vsetín.

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. (SÚS Slovácka), Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště, tel.: 572 434 211, e-mail: sus@sus.uh.cz, zajišťuje tyto služby na silnicích okresu Uherské Hradiště.

d) Správu komunikací na území krajského města Zlína vykonává společnost Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení 321, 763 02 Zlín 4, tel.: 577 111 411

e) Zprávy o dopravní situaci na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji naleznete zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap