Shrnutí finanční podpory přiznané poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020

V roce 2020 byla poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím programů vyhlášených Zlínským krajem (vyjma programů z Individuálních projektů Zlínského kraje) přiznána následující finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje:

  1. Finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky, které pro rok 2020 obdržel Zlínský kraj ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 1.244.137.008 Kč, byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020“.

       2. Finanční podpora k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky pro rok 2020 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 19.809.100,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“.

       3. Finanční podpora pro sociální služby na území Zlínského kraje

Finanční prostředky pro rok 2020 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 33.204.000,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“.

       4. Finanční podpora k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky pro rok 2020 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 18.028.549,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020“.

Z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2020 dále rozděleny finanční prostředky (mimo výše uvedené čtyři programy) ve výši 6.471.330,75 Kč, a to formou „příspěvku na provoz“ poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Zlínským krajem.

Poskytovatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2020 z rozpočtu Zlínského kraje (vyjma Individuálních projektů Zlínského kraje) přiznáno celkem 1.321.649.987,75 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

dokumenty ke stažení

.xlsx Přehled finanční podpory přiznané poskytovatelům SSL z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020 67,12 kB
aktualizováno: 28.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap