Shrnutí finanční podpory přiznané poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018

V roce 2018 byla poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím programů vyhlášených Zlínským krajem (vyjma programů z individuálních projektů Zlínského kraje) přiznána následující finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje:

1. Finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky, které pro rok 2018 obdržel Zlínský kraj ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 1.012.750.048 Kč, byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018“.

Rozděleno bylo 1.010.255.164,76 Kč z důvodu, že část přiznané finanční podpory ve výši 2.494.883,24 Kč byla poskytovateli sociálních služeb vrácena zpět na účet Zlínského kraje. Jelikož tyto finanční prostředky byly vráceny až v posledních dvou měsících roku 2018 a nebylo již reálné je opětovně rozdělit poskytovatelům sociálních služeb, byly tyto finanční prostředky vráceny Zlínským krajem zpět do státního rozpočtu.

2. Finanční podpora k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky pro rok 2018 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 24.605.800,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018“.

Z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2018 dále rozděleny finanční prostředky (mimo výše uvedené dva programy) ve výši 1.728.274,94 Kč, a to formou „příspěvku na provoz“ poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Zlínským krajem.

Poskytovatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2018 z rozpočtu Zlínského kraje přiznáno celkem 1.036.589.239,70 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Přehled finanční podpory přiznané poskytovatelům SSL z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018 48,24 kB
aktualizováno: 14.6.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap