Seznam oprávněných investorů

Příslušná legislativa:

§ 23a odst. 1 stavebního zákona

Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 stavebního zákona

Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

 

formulář žádosti

 

Seznam oprávněných investorů na území Zlínského kraje:

 organizace   adresa  IČO   DIČ  ID datové schránky  e-mail  telefon  dotčené obce
ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 60193531 CZ60193531 hk3cdqj ceproas@ceproas@cz 221968111 seznam
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 49453866 CZ49453866 uh2gb5e svkuh@svkuh.cz  572530111  seznam
Ředitelství silnic a dálnic ČR  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 65993390  CZ65993390 zjq4rhz  miroslava.seidelova@rsd.cz 549133726   seznam
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno  70890013 CZ70890013 m49t8gw  info@pmo.cz 541637111  seznam
NET4GAS Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle  27260364 CZ27260364 8ecyjt9  info@net4gas.cz 220221111  seznam
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem 27295567 CZ27295567 rdxzhzt  info@gasnet.cz 800113355  seznam
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 25702556 CZ25702556 seccdqd  ceps@ceps.cz 211044250  seznam
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Purkyňova 2933/2, 695 11  Hodonín

49454544 CZ49454544 a2pqx2s  vak@vak-hod.cz 518305911  seznam

Vodovod Babicko 

Kudlovice 39 687 03 60369813  CZ60369813 pubb6j7  sdruzenibabicko@seznam.cz 731522078  seznam
ČEZ Distribuce a.s.

Teplická 874/8,     405 02  Děčín 

24729035 CZ24729035 v95uqfy  info@cezdistribuce.cz 800850860  seznam
T-Mobile Czech Republic, a.s.  Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4  64949681 CZ64949681 ygwch5i r.kral@t-mobile.cz 725725678  seznam
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 27892077 CZ27892077 UFXYJS2

gs.info@rwe.com

267971111  seznam
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok Zlechov 540, 687 10 5068664 CZ75068664 vgsdztt

dso.ucetni@seznam.cz

773597115  seznam
EG.D a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  28085400 CZ28085400  nf5dxbu

www.egd.cz

545142235  seznam
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Seznam oprávněných investorů podle zájmového území 34,89 kB
.docx Formulář žádosti 26,37 kB
aktualizováno: 9.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap