Seznam oprávněných investorů

Příslušná legislativa:

§ 23a odst. 1 stavebního zákona

Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 stavebního zákona

Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

 

formulář žádosti

 

Seznam oprávněných investorů na území Zlínského kraje:

 organizace   adresa  IČO   DIČ  ID datové schránky  e-mail  telefon  dotčené obce
ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 60193531 CZ60193531 hk3cdqj ceproas@ceproas@cz 221968111 seznam
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 49453866 CZ49453866 uh2gb5e svkuh@svkuh.cz  572530111  seznam
Ředitelství silnic a dálnic ČR  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 65993390  CZ65993390 zjq4rhz  miroslava.seidelova@rsd.cz 549133726   seznam
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno  70890013 CZ70890013 m49t8gw  info@pmo.cz 541637111  seznam
NET4GAS Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle  27260364 CZ27260364 8ecyjt9  info@net4gas.cz 220221111  seznam
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem 27295567 CZ27295567 rdxzhzt  info@gasnet.cz 800113355  seznam
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 25702556 CZ25702556 seccdqd  ceps@ceps.cz 211044250  seznam
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Purkyňova 2933/2, 695 11  Hodonín

49454544 CZ49454544 a2pqx2s  vak@vak-hod.cz 518305911  seznam

Vodovod Babicko 

Kudlovice 39 687 03 60369813  CZ60369813 pubb6j7  sdruzenibabicko@seznam.cz 731522078  seznam
ČEZ Distribuce a.s.

Teplická 874/8,     405 02  Děčín 

24729035 CZ24729035 v95uqfy  info@cezdistribuce.cz 800850860  seznam
T-Mobile Czech Republic, a.s.  Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4  64949681 CZ64949681 ygwch5i r.kral@t-mobile.cz 725725678  seznam
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 27892077 CZ27892077 UFXYJS2

gs.info@rwe.com

267971111  seznam
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok Zlechov 540, 687 10 5068664 CZ75068664 vgsdztt

dso.ucetni@seznam.cz

773597115  seznam
EG.D a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  28085400 CZ28085400  nf5dxbu

www.egd.cz

545142235  seznam
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

dokumenty ke stažení

.xls Seznam oprávněných investorů podle zájmového území 103 kB
.docx Formulář žádosti 26,37 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap