Setkání poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje

Setkání poskytovatelů 3.11.2021 formou videokonference

Dne 3. 11. 2021 proběhlo pravidelné, již 20. setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. Vzhledem k nepříznivému vývoji nově prokázaných onemocnění COVID-19 proběhlo toto setkání tak jako minulý rok formou videokonference. Zástupcům poskytovatelů byly předány informace k agendám financování, plánování sociálních služeb, KISSoS a kontrolní činnosti v sociálních službách. Na závěr proběhla diskuse nad danými tématy a zodpovězení dotazů.

Jednotlivé prezentace jsou zveřejněny níže.

setkání 3. 11. 2021

.pdf Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2021 a 2022 3641,36 kB
.pdf Aktuální informace k tvorbě SPRSS 2023 – 2025 a Akčního plánu 2023 692,5 kB
.pdf Veřejnoprávní kontroly 1598,45 kB
.pdf KISSoS - aktuální informace 680,75 kB

Setkání poskytovatelů 20.10.2020 formou videokonference

 Dne 20. 10. 2020 proběhlo pravidelné, již 19. setkání poskytovatelů sociálních služeb. Vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji v důsledku nákazy novým koronavirem proběhlo toto setkání formou videokonference. Zástupcům poskytovatelů byly ve zkrácené formě předány informace k agendám financování, plánování sociálních služeb, KISSoS, kontrolní činnost a metodické vedení sociálních služeb. Dále byly předány informace týkající se aktuální epidemiologické situace v sociálních službách ve Zlínském kraji a nařízení vlády vůči sociálním službám. 

Jednotlivé prezentace jsou zveřejněny níže.

setkání 20. 10. 2020

.pdf Financování sociálních služeb 2020 a 2021 2857,29 kB
.pdf Akční plán 2022 996,98 kB
.pdf KISSoS 1099,25 kB
.pdf Metodická činnost - OPRAVA 698,98 kB
.pdf Kontroly 2020 1405,75 kB
.pdf Registrace SSL 315,81 kB
.pdf Dobrovolnictví - Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje 481,3 kB

Dne 30.10.2019, Technologické inovační centrum, Zlín

Dne 30.10.2019 proběhlo pravidelné, již. 18. setkání poskytovatelů sociálních služeb v prostorách zlínského Technologického inovačního centra. Zástupci poskytovatelů se zde dozvěděli nejnovější informace pro plánování, financování a realizaci sociálních služeb. Prezentace budou zveřejněny zde.

setkání 30. 10. 2019

.pdf 01 Příprava novely zákona o sociálních službách 355,3 kB
.pdf 02 ISP_Pečovatelské služby 1246,15 kB
.pdf 03 Program DVB-T2 128,08 kB
.pdf 04 Pilotní projekt_odlehčovací služby 704,74 kB
.pdf 05 Financování 2019 a 2020 2576,56 kB
.pdf 06 Akční plán 2021 a KISSoS 2031,86 kB
.pdf 07 Kontroly 1276,35 kB

Dne 26.10.2018, Technologické inovační centrum, Zlín

Dne 26.10.2018 proběhlo pravidelné setkání poskytovatelů sociálních služeb v prostorách zlínského Technologického inovačního centra. Zástupci poskytovatelů se zde dozvěděli nejnovější informace pro plánování, financování a realizaci sociálních služeb. Prezentace naleznete níže.

setkání 26.10.2018

.pdf Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji 2018 - 2019 1738,35 kB
.pdf Aktuální informace ke tvorbě Střednědobého plánu 2020–2022 1111,36 kB
.pdf Informace k aplikaci KISSoS 364,52 kB
.pdf Veřejnoprávní kontroly v roce 2018 1038,57 kB
.pdf Informace k transformaci pobytových služeb 393,06 kB
.pdf Aktuální dotační možnosti 410,97 kB

Dne 24.10.2017, Technologické inovační centrum, Zlín

Dne 24.10.2017 proběhlo pravidelné setkání poskytovatelů sociálních služeb v prostorách zlínského Technologického inovačního centra. Zástupci poskytovatelů se zde dozvěděli řadu aktuálních informací. Týkaly se například financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v letošním i příštím roce, tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb pro roky 2019–2021, procesu veřejnosprávních kontrol, oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo problematiky registrace sociální služby a její změny.

Přílohy

.pdf Informace z oblasti SPOD 963,24 kB
.pdf Financování SSL 2017 a 2018 759,43 kB
.pdf Nejčastější chyby zjištěné při kontrolách 908,22 kB
.pdf Aktuální informace k SPRSS 2019-2021 1277,65 kB
.pdf Informace k aplikaci KISSoS 1630,23 kB
.pdf Výkaznictví 613,32 kB
.pdf Různé_Registrace SSL 409,97 kB
.pdf Různé_Lékařský posudek 487,09 kB
.pdf Různé_GDPR 515,41 kB

Dne 27.9.2016, Salesiánský klub mládeže, Zlín

Dne 27.9.2016 se uskutečnilo další setkání s poskytovateli sociálních služeb v prostorách Salesiánského klubu mládeže ve Zlíně. Prezentovaná témata jsou zde ke stažení, viz.níže.

Přílohy

.pdf Prezentace Setkání poskytovatelů 27.09.2016 3498,45 kB
.pdf Formulář Rozvojového záměru 422,04 kB

Dne 1.6.2016, Technologické inovační centrum, Zlín

Dne 1.6.2016 se v prostorách Technologického inovačního centra uskutečnilo tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb. Prezentovaná témata jsou ke stažení v přílohách.

Přílohy

.pdf Financování SSL 1896,02 kB
.pdf Aplikace KISSoS 1322,01 kB
.pdf Projekty ZK 1148,08 kB
.pdf Proces tvorby AP 2017 2763,76 kB
.pdf Novela zákona o sociálních službách 1447,05 kB
.pdf Materiálně-technický standard v sociálních službách a personální standard 939,62 kB
aktualizováno: 5.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap