Seminář Staré mapy v současnosti

  5.10.2016

Seminář „Staré mapy v současnosti", který uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci se společností Omnium, se uskutečnil 4.10.2016 v prostorách 14I15 Baťova institutu ve Zlíně s cílem přiblížit možnosti digitálního zpřístupnění historických map a dalších dokumentů. Seminář byl určen pro pracovníky paměťových institucí, tedy knihoven, archívů, muzeí, Národního památkového ústavu, ale také pro zájemce z řad městských úřadů, kteří zodpovídají za archivaci důležitých informačních pramenů.

Unikátní projekt Zlínského kraje eBadatelna, respektive způsob, jak prostřednictvím tohoto portálu zveřejňují paměťové instituce Zlínského kraje nejen historické mapy, přiblížil odborný garant projektu z Odboru Kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje Vítězslav Mach.

„Momentálně si mohou návštěvníci eBadatelny prohlédnout 290 map v digitální formě a počet zveřejněných map postupně narůstá. Je ohromná výhoda, že uživatelé portálu mohou z pohodlí domova přes počítač zblízka nahlížet do vzácných historických map z 18. až 20. století," sdělil inženýr Mach. Jak dále uvedl, k dnešnímu dni je na portálu eBadatelna v elektronické podobě zveřejněno 27 442 stran celkem 1 500 různých dokumentů, mezi nimiž jsou kromě map například noviny a časopisy, knihy, plakáty, fotografie a další informační nosiče.

Portál eBadatelna Zlínského kraje (https://ebadatelna.zlkraj.cz/) funguje pro veřejnost od února 2016 a vznikl na základě výzvy Integrovaného operačního programu jako projekt zaměřený na tématiku zveřejňování digitálního obsahu sbírkových a knihovních předmětů paměťových institucí. Obsahem portálu eBadatelna je digitalizovaný fond paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem, a to konkrétně Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea regionu Valašsko, Muzea Kroměřížska, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a Hvězdárny Valašské Meziříčí

„Cílem bylo vybudovat portál, který má regionální zaměření a současně dokáže poskytovat data do jiných obdobných portálů. V případě eBadatelny Zlínského kraje je možné data muzejních sbírek a galerie poskytovat do českého portálu eSbírky a portálu Europeana, který je svým záběrem nadnárodní," řekl Vítězslav Mach.

Na programu semináře byly tyto prezentace:

 • Mapy ve fondech Státního okresního archivu Zlín (Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D., Státní okresní archiv Zlín)
 • Zpřístupnění starých map ve webovém prostředí (Mgr. Jiří Dufka, Moravská zemská knihovna v Brně)
 • Kouzlo starých map (RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc)
 • Digitalizace a archivace (nejen) starých map na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha)
 • Zpřístupnění starých map pro mobilní mapové aplikace a jejich využití v terénu (Mgr. Vilém Walter, Archaia Brno, o. p. s.)
 • Tvorba 3D modelu zaniklé vesnice a jeho hodnocení pomocí eye-trackingu (Mgr. Stanislav Popelka, PhD., Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc)
 • Portál eBadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map (Ing. Vítězslav Mach, Oddělení informatiky Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje).

Zpracovala: Helena Mráčková

Dokumenty ke stažení

.pdf Zpřístupňování starých map - MZK v Brně 2750,71 kB
.pdf Tvorba 3D modelu zaniklé obce - UPOL 3935,58 kB
.pdf Portál eBadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map 6696,53 kB
.pdf Kouzlo-starych-map_UPOL 3562,05 kB
.pdf Digitalizace starých map PřF UK Praha 8108,69 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap