Seminář „DOTACE PRO OBCE Z KRAJSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH ZDROJŮ“

Přijměte pozvání na seminář „DOTACE PRO OBCE Z KRAJSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH ZDROJŮ“, na kterém budou představeny možnosti čerpání dotací z dotačních programů Zlínského kraje a z vybraných národních dotačních titulů. Seminář se uskuteční dne  23. ledna 2018 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje (Baťův mrakodrap), tř. T. Bati 21, Zlín v zasedací místnosti Zastupitelstva ZK v 16. patře.

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity sálu je na seminář nutná registrace zde (max. 1 účastníka za obec či organizaci) nejpozději do 14.1.2019.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:00 – 8:30                Registrace účastníků
8:30                             Zahájení semináře

BLOK 1 – PŘEDSTAVENÍ KRAJSKÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ

8:45 – 9:15              Podpora vodohospodářské infrastruktury
9:15 – 9:45              Program na podporu obnovy venkova
9:45 – 10:00            Podpora ekologických aktivit v kraji
10:00 – 10:15          Podpora včelařství ve Zlínském kraji
10:15 – 10:30          Podpora zmírnění následků sucha v lesích
10:30  – 10:45         BESIP Zlínského kraje
10:45 – 11:00          Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji
11:00 – 11:15          Podpora kulturních aktivit a akcí
11:15 – 11:30          Podpora stavební obnovy a restaurování kultur. památek a místního významu
11:30 – 11:45          Otevřené brány
11:45 – 12:00          Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel
12:00 – 13:00           Přestávka

BLOK 2 – PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

13:00 – 13:30           Programy Ministerstva pro místní rozvoj pro města a obce
13:30 – 14:00           Dotační možnosti Státního fondu životního prostředí pro města a obce
14:00 – 14:30           Vodohospodářské dotační programy Ministerstva zemědělství pro města a obce
14:30 – 15:00           Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek
15:00 – 15:30           Příspěvky SFDI pro města a obce na chodníky a cyklostezky
15:30 – 16:30           PROGRAM EFEKT a dotace z OPŽP  - oblast 5.1.

Po skončení semináře na tomto místě naleznete ke stažení prezentace přednášejících.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.