Sektorové a ostatní koncepční dokumenty

.

.pdf Směrnice pro strategické plánování rozvoje zk_SM_65_02_17 626,88 kB
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 – 2030

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.2.2020. č. usnesení 0777/Z25/20 více »

Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 27.1.2020, č. usnesení 0083/R03/20, platnost dokumentu do roku 2030.
více »

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Dokument schválen v Regionální stálé konferenci Zlínského kraje dne 9. 12. 2016, č. usnesení 48/RSKZK12/16. více »

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2015 – 2020

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 15. 12. 2014, č. usnesení 1002/R24/14, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Regionální inovační strategie Zlínského kraje

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Aktualizované znění dokumentu RIS včetně dvouletého Akčního plánu na období let 2019-20 schváleno Radou Zlínského kraje 27. 5. 2019, č. usnesení: 0384/R13/19, krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj do roku 2030 (RIS ZK) schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, č. usnesení:0609/Z20/19. více »

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 15. 12. 2010, č. usnesení 0378/Z13/10. více »

Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat – Kopanic

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE Dokument schválen Radou Zlínského kraje 5. 3. 2012, č. usnesení 0187/R07/12, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 17. 6. 2009, č. usnesení 0108/Z05/09. více »

Strategie rozvoje venkova 2016 - 2020

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 26. 9. 2016, č. usnesení 0791/R19/16 , platnost dokumentu do roku 2020. více »

Územní energetická koncepce kraje

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 23. 2. 2004, č. usnesení 0158/R05/04. více »

Koncepce podpory zaměstnanosti

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 15. 6. 2015, č. usnesení 0492/R13/15, platnost dokumentu do roku 2019. více »

Analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 8. 8. 2011, č. usnesení 0580/R15/11. více »

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Obecně závazná vyhláška Zlínského kraje č. 1/2016 schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje 24. 2. 2016, č. usnesení: 0667/Z20/16, platnost vyhlášky a dokumentu do roku 2025. více »

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 20. 10. 2004, č. usnesení: 770/Z26/04, platnost dokumentu do roku 2030. více »

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro období 2014-2022

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 25. 8. 2014, č. usnesení 0632/R16/14, platnost dokumentu do roku 2022. více »

Generel dopravy Zlínského kraje

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 14. 12. 2011, č. usnesení 0625/Z18/11, platnost dokumentu bez omezení. více »

Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 23. 6. 2004, č. usnesení 656/Z24/04 a jeho aktualizace 14. 12. 2011, č. usnesení 0625/Z18/11, platnost dokumentu bez omezení. více »

Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Navazujícím dokumentem v oblasti železniční dopravy. více »

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 3. 12. 2012, č. usnesení 0977/R26/12, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 16. 12. 2015, č. usnesení 0643/Z19/15, platnost dokumentu bez omezení. více »

Studie obnovy Dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 5. 6. 2017, č. usnesení 0451/R15/17, platnost dokumentu do roku 2021. více »

Plán dopravní obslužnosti území 2012 - 2019

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 6. 6. 2016, č. usnesení 0439/R11/16, platnost dokumentu do roku 2019. zodpovědný odbor. více »

Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2017-2020

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 21. 09. 2016, č. usnesení 0780/Z23/16, platnost dokumentu do roku 2020
více »

Koncepce romské integrace na období 2015 – 2018 ve Zlínském kraji

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 18. 2. 2015, č. usnesení 0434/Z15/15, platnost dokumentu do roku 2018. více »

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 20. 4. 2016, č. usnesení 0706/Z21/16, platnost dokumentu do roku 2017. více »

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 14. 2. 2016, č. usnesení 0662/Z20/16, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta 2015-2019

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 23. 9. 2015, č. usnesení 0571/Z18/15, platnost dokumentu do roku 2019. více »

Koncepce rozvoje místní kultury ve ZK na léta 2015-2024

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 18. 5. 2015, č. usnesení 0399/R11/15, platnost dokumentu do roku 2024. více »

Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 31. 8. 2015, č. usnesení 0689/R17/15, platnost dokumentu do roku 2024. více »

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014-2017

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 18. 5. 2015, č. usnesení 0399/R11/15, platnost dokumentu do roku 2024. více »

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 21. 9. 2016, č. usnesení 0795/Z23/16. více »

Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 26. 6. 2013, č. usnesení: 0139/Z06/13, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

. více »

Střednědobý plán sociálních služeb 2016 -2018

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 24.6.2015, č. usnesení 0536/Z17/15, platnost dokumentu do roku 2019. více »

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2013 - 2016.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 12. 9. 2012, č. usnesení 0744/Z21/12, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 20. 8. 2012, č. usnesení 0684/R18/12, platnost dokumentu do roku 2020. více »

Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu 2015 – 2020

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA: platnost dokumentu do roku 2020. více »

Produktivita práce a úroveň odměňování ve Zlínském kraji

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Analýza přidané hodnoty a osobních nákladů na mikroekonomické úrovni (TREXIMA Zlín, 2019). více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap