Sdružení Region Bílé Karpaty pokračuje v podpoře přeshraniční spolupráce

  17.2.2017
Sdružení Region Bílé Karpaty pokračuje v podpoře přeshraniční spolupráce

ZLÍNSKÝ KRAJ – K všestrannému rozvoji Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů na obou stranách česko-slovenské hranice přispívá činnost sdružení Region Bílé Karpaty, která bude pokračovat i v nadcházejícím období. Nadále se bude zaměřovat zejména na podporu spolupráce moravských příhraničních krajů s partnerskými organizacemi působícími na slovenské straně.

Zájmové sdružení právnických osob Region Bílé Karpaty (RBK) v současnosti čítá celkem 10 členů. Založeno bylo v roce 2000 s cílem podporovat česko-slovenskou spolupráci a přispívat k rozvoji regionu. Za tím účelem byl v témže roce založen i Euroregion Bílé-Biele Karpaty a od té doby se podílí na rovnovážném rozvoji regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech.

Sdružení RBK hraje významnou roli v čerpání peněz ze strukturálních fondů EU v příhraničních regionech, kdy plní funkci správce Fondu mikroprojektů, který součástí je součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovensko. Celkem bylo RBK v letech 2005 až 2015 administrováno téměř 6 milionů EUR ve prospěch příjemců v moravských příhraničních krajích, kteří je využili k realizaci celkem 388 mikroprojektů. K vlastním uskutečněným aktivitám RBK patřilo například uspořádání společného mezinárodního sklářského sympozia, při němž došlo k navázání nových kontaktů a vzniku nových partnerství v oboru sklářství z obou stran hranice.

„Pro programové období do roku 2020 sdružení Region Bílé Karpaty opět funguje jako správce Fondu mikroprojektů. Pro Fond je počítáno s částkou 9 milionů EUR, z toho 4,5 milionu EUR pro moravskou část. Přímo pro příjemce je určeno 3,78 milionu EUR, zbylá část je určena na administraci Fondu mikroprojektů s tím, že vesměs bude tato částka použita ve Zlínském kraji," informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha.

Na základě schválené Dohody o spolupráci a partnerství je Zlínský kraj od roku 2015 zapojen do činnosti tohoto sdružení jako stálý host a ve správní radě má 3 členy. Pro následující období jimi budou statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková a vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje Milan Filip.

Stávajícími členy sdružení RBK jsou: Mikroregion Luhačovské Zálesí, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Mikroregion Vizovicko, Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Sdružení Uherskobrodska, Statutární město Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sdružení pro rozvoj Soláně, Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

Zpracoval: Jan Vandík

17. 2. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.