Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn (§ 27 lesního zákona)

01. Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti schvaluje podle § 27 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny.

 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

 

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zpracování LHP osobou, jež má k této činnosti licenci.

 

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Předložením návrhu LHP ke schválení.

 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřadZlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Bc. Jan Adámek tel 577 043 376, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

 

06. Jaké doklady je nutné mít sebou:

Návrh LHP ve dvojím vyhotovení.

 

07. Jaké jsou potřebné formuláře:

Pro schválení LHP se formuláře nepoužívají.

 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání. Zákonem stanoveny nejsou.

 

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Právnické a fyzické osoby a orgány státní správy, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Doložení souhlasů s návrhem LHP dotčených osob a orgánů.

 

 

12. Elektronická služba, kterou lze použít:

podatelna@kr-zlinsky.cz

 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 

14. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 

 

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.
 

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce stanoveny nejsou.

 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 

18. Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 

19. Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap