Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn (§ 27 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti schvaluje podle § 27 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zpracování LHP osobou, jež má k této činnosti licenci.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením návrhu LHP ke schválení.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Návrh LHP ve dvojím vyhotovení.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání. Zákonem stanoveny nejsou.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Právnické a fyzické osoby a orgány státní správy, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

- Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Doložení souhlasů s návrhem LHP dotčených osob a orgánů.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap