Sběr dotazníkových formulářů ke Kotlíkovým dotacím v prosinci končí. Zatím jej vyplnilo přes dva tisíce zájemců

  6.12.2021
Sběr dotazníkových formulářů ke Kotlíkovým dotacím v prosinci končí. Zatím jej vyplnilo přes dva tisíce zájemců

Do 31. prosince 2021 je možné vyplnit elektronický dotazník tzv. předžádost na Kotlíkové dotace pro příští rok. Ministerstvo životního prostředí má v plánu mezi kraje na výměnu neekologických kotlů rozdělit celkem 5,5 miliardy korun. Zlínský kraj pomocí těchto formulářů zjišťuje, jaký je o dotace mezi lidmi zájem a o jakou částku bude ministerstvo žádat. Dotazník v kraji zatím vyplnilo 2 044 zájemců o dotaci.

ZLÍNSKÝ KRAJ – „K dnešnímu dni kraj eviduje 259 dotazníků z okresu Kroměříž, 433 z okresu Uherské Hradiště, 608 ze Zlínska a největší zájem je na Vsetínsku, tam bylo doposud sesbíráno 741 formulářů. První vlna sběru „předžádostí“ bude probíhat do konce prosince. Pokud tedy o výměně uvažujete a splňujete podmínky pro dokazování příjmu, neváhejte si dotazník vyplnit. Uvedete v něm své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje máte zájem. Formulář je pouze elektronický a nedokládají se k němu žádné přílohy. Samotné žádosti na kotlíkové dotace by měl kraj začít sbírat v 1. čtvrtletí příštího roku,“ vysvětluje Lubomír Traub, náměstek hejtmana zodpovědný za strategický rozvoj.

 Kotlíkové dotace na rok 2022 se zaměřují na domácnosti s nižším příjmem, které mají na jednoho člena domácnosti v roce 2020 průměrný čistý příjem do 170 900 Kč. Ty mohou získat dotaci až 95 % z celkových uznatelných nákladů na výměnu kotle, maximálně 100 000 Kč nebo 130 000 Kč podle typu nového zdroje tepla. „Domácnosti tvořené výhradně důchodci či lidmi pobírajícími invalidní důchod třetího stupně mají na dotaci nárok automaticky. Příjem nemusí dokazovat ani nezletilí žadatelé či studenti denního studia do 26 let a žadatelé, kteří od 1. ledna 2020 do doby předložení žádosti pobírali alespoň část období dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ popisuje Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za životní prostředí a sociální oblast. Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si mohou už nyní žádat o výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50 % nákladů.   

Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.  

Více informací na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky nebo na telefonu 577 043 411.

 

Zpracovala: Renáta Sikorová

6. 12. 2021


Další informace:
Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap