RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

 

Dotační titul 1: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlb.), lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus Eichh.).

Podporované aktivity v Dotačním titulu 1 

 • Ošetření dříví proti hmyzím škůdcům - insekticidní sítě

 • Nákup lapačů včetně jejich držáku

 • Nákup feromonových návnad včetně jejich držáku

 • Ošetření dříví proti hmyzím škůdcům na odvozním místě aplikací účinné látky nebo odkorněním

 • Mechanické nebo chemické ošetření lapáků 

Dotační titul 2: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest

Podporované aktivity v Dotačním titulu 2 

 • Rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cesty: drenáže, trativody, propustky, pramenné jímky, vsakovací objekty, protipožární nádržky

 • Zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty: rigoly, drenáže, záhozy, rovnaniny, opěrné a zárubní zdi, úpravy zářezových i násypových svahů včetně jejich protierozní ochrany 

Dotační titul 3: Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků 

Podporované aktivity v Dotačním titulu 3 

 • Vnášení plodonosných a vzácnějších druhů stanovištně vhodných dřevin (původní hrušně, jabloně, jeřáb břek a muk, třešeň ptačí, jilm)

 • Zřizování individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin (tubusy, oplůtky) 

 • Zřizování nových oplocenek pro majetky o výměře do 10 ha 

V období od 10.1.2017 je na úřední desce a v záložce DOTACE na stránkách Zlínského kraje zveřejněn Program a Vzory žádostí. Tyto formuláře žádostí slouží pouze pro Vaši informaci a není možno je zasílat na Zlínský kraj

Originální elektronické formuláře žádostí budou uvolněny k vyplňování od 9. 2. 2017 do 10. 3. 2017 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. 

Dotazy k odborným záležitostem:  

Dotační titul 1: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlb.), lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus Eichh.). 

  Ing. Florián Zdeněk, email: rp.sucholes@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 376 

  Ing. Kadlečík Pavel, email: rp.sucholes@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 366 

Dotační titul 2: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest  

  Ing. Florián Zdeněk, email: rp.sucholes@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 376 

  Ing. Kadlečík Pavel, email: rp.sucholes@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 366 

Dotační titul 3: Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků 

  Ing. Strakošová Marcela, email: rp.sucholes@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 369 

Dotazy k administrativním záležitostem: 

  Ing. Neckařová Martina, email: rp.sucholes@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 377

 

Další informace nalezne žadatel v odkazu https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-17-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-13661.html

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap