RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji

Odkaz na výzku k podávání žádostí zde!

ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT FINANČNÍ PROSTŘEDKY V PROGRAMU POSKYTNUTY

Podporované aktivity:

Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

 • Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a životního prostředí.
 • Neperiodické publikace, informační a výukové materiály a programy se zaměřením na EVVO.
 • EVVO v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.
 • Podpora a rozvoj služeb a servisních činností pro EVVO.
 • Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
 • Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.
 • Podpora vzdělávacích aktivit na školních zahradách a badatelsky orientovaného vyučování.

CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ ČÁSTKA VYČLENĚNÁ NA REALIZACI PROGRAMU

 • 1 500 000,00 Kč

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ

Způsobilí žadatelé:

 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky založené od 1. 1. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (původní občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do 31.12.2013, která se od 1.1.2014 stávají spolkem).
 • Ústavy založené od 1. 1. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (původní občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, do 31. 12. 2013, která se od 1. 1. 2014 mohou transformovat na ústav).
 • Církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU

 • Termín vyhlášení programu: 18.12.2019
 • Příjem a registrace Žádostí: 20. 1. - 14. 2. 2020
aktualizováno: 18.12.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap