Rozvoj solárního zdroje energie a podpora energetické efektivity pro zlepšení kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 09/2006

Celkový rozpočet:

6 968 817 Kč

Financování:

EU: 4 554 750 Kč (65%)
Státní rozpočet: 348 440 Kč (5%)
Zlínský kraj: 2 065 627 Kč (30%)

Stručný obsah:

Projekt vychází z potřeby odstranit vysokou tepelnou ztrátu budovy Střední průmyslové školy elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm a tím následné snížení provozních nákladů školského zařízení. Součástí projektu je zlepšení zateplení objektu v kombinaci s instalací obnovitelného zdroje energie.Projekt dává příležitost rozvíjet a rozšiřovat mezi žáky povědomí o obnovitelných zdrojích energie a může napomoci k rozvíjení praktických poznatků při dalším studiu či v praxi.


Všeobecný cíl:

Zvýšení využívání alternativních zdrojů energie a efektivního hospodaření v objektech veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm.


Specifické cíle:

 • Snížení energetické náročnosti školní budovy a internátu.
 • Snížení zátěži životního prostředí.
 • Umožnění rozvoje obnovitelného zdroje pro posilování distribuční sítě elektrické energie.
 • Přeshraniční spolupráce a přenos zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelných zdrojů.
 • Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelného zdroje.


Výstupy projektu:

 • Instalace fotovoltaických článků – 12 ks (1,2 kw)
 • Zateplení fasády– 410 m²
 • Nová okna na hlavní budově školy – 1062,9 m²
 • Zateplení oken na objektu Domova mládeže – 189,67 m²
 • Rozšíření zateplení fasády
 • Zateplení 8 ks oken + dalších cca 1000 m² balkónových ploch

Partneři projektu:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany (Slovensko)


Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 09/2006.

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap