Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje

Program:
Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:
4 – Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory:
4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Období realizace:
1. 4. 2010 – 31. 3. 2013

Celkový rozpočet:
14 431 760 Kč

Financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - 85 %
Zlínský kraj: 15 %

Stručný obsah:
Projekt byl zaměřen na zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a realizovaných Zlínským krajem, dále na zpracování koncepčních dokumentů potřebných pro úspěšné plánování rozvoje území Zlínského kraje a také na rozvoj zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v těchto oblastech.

Projektové řízení:
Projektového řízení spočíval v analýze procesů projektového řízení a následné implementaci jednotné metodiky a postupů. Řešena byla také jednotná softwarová platforma na zajištění technické podpory řízení projektů.

Strategické plánování:
V rámci projektu byly vytvořeny 4 níže uvedené koncepční dokumenty, a to jak všeobecné, tak i sektorové z oblastí dopravy, zdravotnictví, podnikatelského prostředí a inovací:
1. Koncepce návaznosti spojů veřejné dopravy, drážní dopravy a MHD ve ZK
2. Návrh integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve ZK
3. Analýza potřeb firem ZK v oblasti inovací a aktualizace Regionální inovační strategie ZK 2009 - 2013
4. Analýza zpracovatelského průmyslu ve ZK, vč. prognózy dalšího vývoje
Uvedené dokumenty jsou v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2013.
V neposlední řadě byla provedena 1 revize a aktualizace strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Vzdělávání:
Projekt byl dále zaměřen na vzdělávání projektových manažerů na Krajském úřadu Zlínského kraje v oblasti projektového řízení. Jako nástroj byla využita mezinárodně uznávaná certifikace IPMA, která posuzuje způsobilost projektových manažerů řídit projekty. V rámci zdokonalení systému strategického plánování rozvoje Zlínského kraje proběhlo školení zaměstnanců v této oblasti.

Aktivity projektu:

1) Rozvoj projektového řízení na Krajském úřadu Zlínského kraje
V rámci této aktivity byla zajištěna:
- analýza stávajících procesů projektového řízení na Krajském úřadu Zlínského kraje
- zajištění metodologické podpory projektového řízení
- implementace technologické podpory projektového řízení

2) Strategické plánování rozvoje Zlínského kraje
V rámci této aktivity byla zajištěna:
- revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje Zlínského kraje
- vypracování vzorových koncepčních dokumentů Zlínského kraje

V rámci revize a aktualizace strategického plánování proběhlo expertní posouzení existujících krajských metodik a jejich dosavadního využití. Výstupem této aktivity byla aktualizace procesu strategického plánování rozvoje kraje.
V rámci realizace projektu byly, za pomoci aktualizované metodiky strategického plánování rozvoje, vypracovány následující koncepční dokumenty:
1. Koncepce návaznosti spojů veřejné dopravy, drážní dopravy a MHD ve Zlínském kraji
2. Návrh integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji
3. Analýza potřeb firem Zlínského kraje v oblasti inovací a aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2009 - 2013
4. Analýza zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji, vč. prognózy dalšího vývoje

3) Vzdělávání zaměstnanců na Krajském úřadu Zlínského kraje
V rámci této aktivity bylo zajištěno:
- vzdělávání v oblasti projektové řízení a certifikace podle mezinárodního standartu IPMA
- vzdělávání v oblasti strategického plánování rozvoje území

V rámci projektu absolvovali projektoví manažeři na KÚZK komplexní vzdělávací kurz zaměřený na problematiku projektového řízení vedený externí firmou. Během kurzu si její účastníci rozšířili znalosti plánování i realizace projektů, a to zejména v oblastech:

1. nástrojů projektového řízení,
2. metod projektového řízení,
3. techniky projektového řízení.

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a realizovaných Zlínským krajem, zdokonalení strategického plánování rozvoje Zlínského kraje a s těmito aktivitami spojené vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje.

Specifický cíl:
a) procesní i metodická podpora projektového řízení
b) implementace softwarového nástroje pro projektové řízení
c) revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje kraje
d) vypracování koncepčních dokumentů
e) zefektivnění práce krajských úředníků pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti

Cílové skupiny:
V rámci klíčové aktivity vedoucí k zdokonalení projektového řízení na Krajského úřadu Zlínského kraje prošlo 65 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje, zejména z Odboru řízení dotačních programů, Odboru strategického rozvoje kraje a Odboru investic, kurzy, které seznámily účastníky s funkcionalitami implementovaného nástroje pro řízení projektů a nově nastavenými procesy projektového řízení.

Cílovou skupinou klíčové aktivity "Strategické plánování rozvoje Zlínského kraje" byly níže uvedené odbory a oddělení na Krajském úřadu Zlínského kraje:
- Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení veřejné dopravy
- Odbor strategického rozvoje kraje - Oddělení koncepcí a analýz
- Odbor zdravotnictví - Oddělení řízení a rozvoje

Cílovou skupinou klíčové aktivity "Vzdělávání zaměstnanců na Krajském úřadu Zlínského kraje" bylo 12 projektových manažerů z Odboru řízení dotačních programů na Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří absolvovali školení zaměřené na oblast projektového řízení.

Vzděláváním v oblasti strategického plánování prošlo 12 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje.
Cílová skupina projektu byla tedy tvořena Krajským úřadem Zlínského kraje, jeho odbory, odděleními i jeho zaměstnanci.

Aktuální stav:
Realizace projektu ukončena.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Zahálka, projektový manažer, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 784


 

Aktuální dokumenty

.pdf Analýza zpracovatelského průmyslu ZK 5148,06 kB
.pdf Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí 6277,32 kB
aktualizováno: 5.4.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap