Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje

Program:
Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:
4 – Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory:
4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Období realizace:
1. 4. 2010 – 31. 3. 2013

Celkový rozpočet:
14 431 760 Kč

Financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - 85 %
Zlínský kraj: 15 %

Stručný obsah:
Projekt byl zaměřen na zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a realizovaných Zlínským krajem, dále na zpracování koncepčních dokumentů potřebných pro úspěšné plánování rozvoje území Zlínského kraje a také na rozvoj zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v těchto oblastech.

Projektové řízení:
Projektového řízení spočíval v analýze procesů projektového řízení a následné implementaci jednotné metodiky a postupů. Řešena byla také jednotná softwarová platforma na zajištění technické podpory řízení projektů.

Strategické plánování:
V rámci projektu byly vytvořeny 4 níže uvedené koncepční dokumenty, a to jak všeobecné, tak i sektorové z oblastí dopravy, zdravotnictví, podnikatelského prostředí a inovací:
1. Koncepce návaznosti spojů veřejné dopravy, drážní dopravy a MHD ve ZK
2. Návrh integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve ZK
3. Analýza potřeb firem ZK v oblasti inovací a aktualizace Regionální inovační strategie ZK 2009 - 2013
4. Analýza zpracovatelského průmyslu ve ZK, vč. prognózy dalšího vývoje
Uvedené dokumenty jsou v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2013.
V neposlední řadě byla provedena 1 revize a aktualizace strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Vzdělávání:
Projekt byl dále zaměřen na vzdělávání projektových manažerů na Krajském úřadu Zlínského kraje v oblasti projektového řízení. Jako nástroj byla využita mezinárodně uznávaná certifikace IPMA, která posuzuje způsobilost projektových manažerů řídit projekty. V rámci zdokonalení systému strategického plánování rozvoje Zlínského kraje proběhlo školení zaměstnanců v této oblasti.

Aktivity projektu:

1) Rozvoj projektového řízení na Krajském úřadu Zlínského kraje
V rámci této aktivity byla zajištěna:
- analýza stávajících procesů projektového řízení na Krajském úřadu Zlínského kraje
- zajištění metodologické podpory projektového řízení
- implementace technologické podpory projektového řízení

2) Strategické plánování rozvoje Zlínského kraje
V rámci této aktivity byla zajištěna:
- revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje Zlínského kraje
- vypracování vzorových koncepčních dokumentů Zlínského kraje

V rámci revize a aktualizace strategického plánování proběhlo expertní posouzení existujících krajských metodik a jejich dosavadního využití. Výstupem této aktivity byla aktualizace procesu strategického plánování rozvoje kraje.
V rámci realizace projektu byly, za pomoci aktualizované metodiky strategického plánování rozvoje, vypracovány následující koncepční dokumenty:
1. Koncepce návaznosti spojů veřejné dopravy, drážní dopravy a MHD ve Zlínském kraji
2. Návrh integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji
3. Analýza potřeb firem Zlínského kraje v oblasti inovací a aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2009 - 2013
4. Analýza zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji, vč. prognózy dalšího vývoje

3) Vzdělávání zaměstnanců na Krajském úřadu Zlínského kraje
V rámci této aktivity bylo zajištěno:
- vzdělávání v oblasti projektové řízení a certifikace podle mezinárodního standartu IPMA
- vzdělávání v oblasti strategického plánování rozvoje území

V rámci projektu absolvovali projektoví manažeři na KÚZK komplexní vzdělávací kurz zaměřený na problematiku projektového řízení vedený externí firmou. Během kurzu si její účastníci rozšířili znalosti plánování i realizace projektů, a to zejména v oblastech:

1. nástrojů projektového řízení,
2. metod projektového řízení,
3. techniky projektového řízení.

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a realizovaných Zlínským krajem, zdokonalení strategického plánování rozvoje Zlínského kraje a s těmito aktivitami spojené vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje.

Specifický cíl:
a) procesní i metodická podpora projektového řízení
b) implementace softwarového nástroje pro projektové řízení
c) revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje kraje
d) vypracování koncepčních dokumentů
e) zefektivnění práce krajských úředníků pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti

Cílové skupiny:
V rámci klíčové aktivity vedoucí k zdokonalení projektového řízení na Krajského úřadu Zlínského kraje prošlo 65 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje, zejména z Odboru řízení dotačních programů, Odboru strategického rozvoje kraje a Odboru investic, kurzy, které seznámily účastníky s funkcionalitami implementovaného nástroje pro řízení projektů a nově nastavenými procesy projektového řízení.

Cílovou skupinou klíčové aktivity "Strategické plánování rozvoje Zlínského kraje" byly níže uvedené odbory a oddělení na Krajském úřadu Zlínského kraje:
- Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení veřejné dopravy
- Odbor strategického rozvoje kraje - Oddělení koncepcí a analýz
- Odbor zdravotnictví - Oddělení řízení a rozvoje

Cílovou skupinou klíčové aktivity "Vzdělávání zaměstnanců na Krajském úřadu Zlínského kraje" bylo 12 projektových manažerů z Odboru řízení dotačních programů na Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří absolvovali školení zaměřené na oblast projektového řízení.

Vzděláváním v oblasti strategického plánování prošlo 12 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje.
Cílová skupina projektu byla tedy tvořena Krajským úřadem Zlínského kraje, jeho odbory, odděleními i jeho zaměstnanci.

Aktuální stav:
Realizace projektu ukončena.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Zahálka, projektový manažer, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 784


 

Aktuální dokumenty

.pdf Analýza zpracovatelského průmyslu ZK 5148,06 kB
.pdf Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí 6277,32 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap