Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

4.7.2017 – 31.8.2019

Celkový rozpočet:

14 816 582,00Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

14 810 532,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 12 588 952,20 Kč (85 %)

Státní rozpočet:  740 526,60 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  1 481 053,20 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Projekt řeší modernizaci informačního systému pro archivaci a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace v rámci nemocnic Zlínského kraje. Realizací projektu dojde k zajištění řízeného zabezpečeného přístupu k obrazové zdravotnické dokumentaci odkudkoliv z vnitřní sítě krajských nemocnic Zlínského kraje nebo internetu nezávisle na typu koncového zařízení a k efektivnímu adresnému sdílení obrazové zdravotnické dokumentace a souvisejících citlivých dat pacienta.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

-          Modernizace informačního systému pro archivaci a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace.

Vedlejší aktivity:

-          zpracování studie proveditelnosti

-          organizace výběrových a zadávacích řízení

-          odborné konzultace (odůvodněné konzultace v přípravné a v realizační fázi)

-          pořízení HW a SW

-          zajištění povinné publicity projektu

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je dosáhnout vysoké kvality zdravotnických služeb koordinovaným propojením, bezpečnou archivací zdravotnické dokumentace, sdílením informací a obrazových zdravotnických dat a zvýšit tak efektivitu a transparentnost veřejné správy, konkrétně poskytovaných veřejných zdravotnických služeb.

Výstupy projektu:

Počet pořízených informačních systémů: 1

Výstupem projektu je dodávka a implementace hardwarového a softwarového vybavení, jeho převzetí či akceptaci, úspěšném provedení testovacího provozu, resp. testování a zahájení ostrého provozu. 

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě.

Aktuální stav:

Projekt ukončen - probíhá udržitelnost projektu

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Polčáková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 793, e-mail: helena.polcakova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap