Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji II

Program:
Integrovaný operační program
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Prioritní osa:
2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory:
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Období realizace:
1. 9. 2013 – 30. 9. 2015

Celkový rozpočet:
Kč 11.315.950,00

Financování:
Integrovaný operační program: Kč 9 618 557,50
Zlínský kraj: Kč 1 697 392,50

Partneři projektu:
Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.

Stručný obsah:
Cílem projektu je umožnit Zlínskému kraji a jeho organizacím na jeho území zajistit řádově vyšší kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb.
Konkrétní a měřitelné cíle projektu jsou:
- Vytvoření portálu zpřístupňujícího digitální obsah vybraného okruhu předmětů paměťových institucí Zlínského
kraje včetně integrace s obdobnými portály nadregionálního, celonárodního a evropského významu.
- Zabezpečení lokálních dat příspěvkových organizací formou záložní replikace a synchronizace na disková
úložiště TCK.
- Zvýšení kvality zabezpečení služeb TCK a ochrany síťové infrastruktury kraje

Aktivity projektu:
Projekt je zaměřen do tří částí:

1. Část projektu Bezpečnostní infrastruktura:
- Realizace rozšíření TCK o LoadBalancer a o webaplikační firewall
- Realizace systému pro korelační analýzu událostí - SIEM
- Realizace systému pro analýzu datových toků
- Systému pro ověřování zařízení přistupujících do 21NET

2. Část projektu Rozvoj služeb TCK:
- Realizace rozšíření funkcionality diskové virtualizace TCK o replikaci a synchronizaci ze vzdálených lokalit

3. Část projektu Zpřístupnění digitálního obsahu:
- Pořízení a implementace webového portálu pro zveřejnění a zpřístupnění digitálního kulturního dědictví uloženého v paměťových institucích Zlínského kraje a poskytování metadatových informací pomocí harvestingu

Všeobecný cíl:
Modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.

Specifický cíl:
- Umožnit kraji a jeho organizacím zajistit řádově vyšší kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb díky standardizaci, sjednocení procesů a postupů, lepší komunikaci a integraci
- Moderní, efektivní a bezpečné informační systémy ve zdravotnických zařízení zajišťující nezbytnou míru interoperability
- Moderní, efektivní a bezpečné IS krajů respektující vazby na národní priority v oblasti elektronické bezpečnosti
- Vybudování a provoz informačního systému zajišťujícího zpřístupnění digitálního fondu kulturního dědictví paměťových institucí

Výstupy projektu:
Počet nové plně elektrizované agendy místní veřejné správy - 1

Aktuální stav:
Realizace projektu ukončena.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Prusenovský, tel.: 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 18.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap