Rozpočet kraje na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje dosáhnou 12 miliard korun

  12.11.2018
Rozpočet kraje na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje dosáhnou 12 miliard korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 projednali krajští radní a doporučili zastupitelstvu jeho schválení. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou tedy rozpočtovány ve stejném objemu jako celkové výdaje, a to 11 miliard 971 milionů 890 tisíc korun.

„Chceme dodržet zásadu vyrovnaného rozpočtu v období ekonomického růstu. Díky tomu se nám podaří dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti Zlínského kraje. Nepočítáme s čerpáním žádného úvěru, naopak plánujeme splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun," uvedl Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana, zodpovědný za oblast krajských financí, rozpočtu a majetku.

Ve srovnání s rokem 2018 se celkové příjmy krajského rozpočtu navýšily o téměř 1,4 miliardy korun. Zhruba ze dvou třetin jde o přijaté transfery a z jedné třetiny o vlastní příjmy. U vlastních příjmů je předpokládáno vyšší plnění zejména u sdílených daní a splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Fondu Zlínského kraje, a to v důsledku proplácení dotací u projektů financovaných z EU. V oblasti dotačních příjmů je zohledněn deklarovaný nárůst u dotací ze státního rozpočtu, zejména pak na přímé vzdělávací výdaje, poskytování sociálních služeb a financování akcí v oblasti silničního hospodářství.

Co se týká celkových výdajů rozpočtu, ve srovnání s rokem 2018 došlo k jejich navýšení o 915 milionů korun. Největší objem výdajů spadá do oblasti neinvestičních transferů. Jedná se zejména o dotace na přímé výdaje na vzdělávání (6 miliard korun) související s očekávaným navýšením platů ve školství. Další významnou položkou ve výdajích je dotace pro poskytovatele sociálních služeb (více než 1 miliarda). Sociální oblast je v rozpočtu posílena také z vlastních zdrojů, konkrétně výdaje směřující na zabezpečení odlehčovacích služeb a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. V oblasti dopravy byly navýšeny výdaje na dopravní obslužnost, které se projeví koncem roku 2019 v souvislosti s plánovanými významnými změnami ve veřejné dopravě Zlínského kraje. Další posílení výdajů z vlastních zdrojů je cíleno na dotační programy vyhlašované krajem, a to především v oblasti podpory obnovy venkova a mládeže a sportu. Opětovně je vypsán program na podporu filmové tvorby.  Kapitálové výdaje (investice) jsou plánovány v celkové výši 1,492 miliardy korun, a to jak na nové investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení ve školství, zdravotnictví, kultuře, sociální oblasti a dopravě.

Zpracoval: Jan Vandík

12. 11. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.