Rozpočet

Jednou z významných kompetencí kraje je sestavování krajského rozpočtu. Rozpočet je vlastně bilancí, která stanovuje příjmy a výdaje na období jednoho kalendářního roku. Je závazným finančním plánem, podle něhož se v daném rozpočtovém období hospodaří. Veškeré výdaje kraje v rozpočtovém roce musí být rozpočtem kryty. Co se týče příjmové stránky rozpočtu, ta je závislá na státním rozpočtu a výběru daní. Ze zákona je rozpočet sestavován jako vyrovnaný. Může být i schodkový, ale pouze v případě, že je kryt úvěrem nebo přebytkem z minulých let.

Rozpočet je schvalován zastupitelstvem kraje. Podrobné informace o skutečném čerpání rozpočtu za uplynulý rok pak podává tzv. Závěrečný účet kraje.

Mimo rozpočtu tvořeného na jeden kalendářní rok se ještě využívá rozpočtových výhledů, jejichž trvání přesahuje dobu jednoho roku.

Rozklikávací rozpočet Zlínského kraje

Zlínský kraj, stejně jako všechy územní samosprávné celky v České republice, předává jednou měsíčně (kromě měsíce ledna) údaje o vývoji svého rozpočtu Ministerstvu financí, do systému Státní pokladny. Tento systém pak ve své aplikaci MONITOR nabízí prezentaci zaslaných údajů mimo jiné i v současné době požadovanou formou tzv. "rozklikávacího rozpočtu". Tento kanál odkazuje na uvedenou aplikaci MONITOR. více »

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje dokumenty střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje schvalovaného Zastupitelstvem kraje, kromě vlastních dokumentů kanál obsahuje i informace o jednotlivých úpravách střednědobého výhledu rozpočtu. více »

Rozpočet Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje dokumenty rozpočtů Zlínského kraje, schvalovaných Zastupitelstvem kraje pro jednotlivé kalendářní roky. Kromě vlastních dokumentů jsou zveřejněny i informace o úpravách rozpočtu, rovněž schvalovaných Zastupitelstvem. více »

Závěrečný účet Zlínského kraje

Tento podkanál obsahuje odkazy na dokumenty závěrečných účtů Zlínského kraje v jednotlivých letech. Dokumenty jsou vždy dostupné ve formátu PDF. více »

aktualizováno: 9.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap