Rozpis rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů

 

V letošním roce dochází k zásadní změně ve financování škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC.

Školy a pedagogové školních družin jsou financováni přímo z úrovně MŠMT – normativně nákladový systém financování – metodika, způsob výpočtu i samotný výpočet pro jednotlivé organizace uveden na webových stránkách MŠMT.

Přímé výdaje pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímé výdaje pro ostatní školská zařízení jsou financovány krajskými normativy v souladu s vyhláškou o krajských normativech č. 310/2018 Sb.

Podpůrná opatření jsou proplácena na základě vykázaných údajů ve výkazech R43-99 a R44-99 podobně jako v předchozím roce. Nelze zpětně proplácet podpůrné opatření personálního charakteru, tj. před datem zadání do výkazu R44-99.

Úhrnná dotace pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a krajem činí  8 262 320 953 Kč, v tom:

 • Financování škol a školních družin přímo z MŠMT – normativně nákladový systém financování:

NIV 6 838 967 125 Kč na 10 807,6 zaměstnanců

 • Republikové normativy pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení:

NIV 906 452 296 Kč na 2 044,77 zaměstnanců

 • Rezerva vč. financování podpůrných opatření:

NIV 516 901 532 Kč na 902,54 zaměstnanců.

Základními materiály pro rozpis rozpočtu jsou:

 • Školský zákon

 • Směrnice MŠMT č.j.: MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

 • Vyhláška o krajských normativech č. 310/2018 Sb.

 • Krajská metodika rozpisu rozpočtu (harmonogramy rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení, krajské normativy, finanční rozvaha).

Stejně jako v minulých letech organizace obdrží rozpis rozpočtu rozepsaný na jednotlivé součásti a na pedagogické a ostatní zaměstnance. A stejně tak platí, že pro organizaci jsou závazné ukazatele jako celek, tj. NIV CELKEM, PLATY CELKEM, OON CELKEM, LIMIT ZAMĚSTNANCŮ CELKEM ZA ORGANIZACI.

Organizace zřizované obcemi při rozpisu rozpočtu komunikují s III. obcemi, organizace zřizované krajem s krajským úřadem.

Ve školních klubech vzhledem k velmi výrazným odlišnostem v kraji u reálné doby pobytu zapsaného žáka se provádí přepočet zapsaného žáka na skutečnou stoprocentní docházku. Za stoprocentní docházku je považována doba pobytu jednoho žáka ve školním klubu ve výši 5 hodin denně, tj. v týdnu 25 hodin, což představuje 1 přepočteného žáka. Všichni žáci docházející do školních klubů budou tímto způsobem přepočteni. (Například žák, který navštěvuje školní klub dvakrát týdně dvě hodiny, bude přepočten: 4 hodiny děleno 25 hodinami = 0,16. Tento žák bude započten v přepočtu hodnotou 0,16.) Teprve z takto přepočtených žáků bude vypočítán normativní počet pedagogických pracovníků platným normativem.

Přílohy:

 • Směrnice MŠMT č.j.: MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

 • Vyhláška o krajských normativech č. 310/2018 Sb.

 • Harmonogram rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení pro krajské školy

 • Harmonogram rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení pro III. obce a obecní školy

 • Krajské normativy a příloha k základním normativům

 • Formulář finanční rozvahy

 • Rozpis dotace z MŠMT jednotlivým školám z MŠMT

Související dokumenty

.pdf SMERNICE_MSMT 279,22 kB
.pdf VYHL_310_2018_Sb 265,3 kB
.pdf Harmonogram_krajske_skoly 205,95 kB
.pdf Harmonogram_III_obce_a_obecni_skoly 209,96 kB
.xlsx Krajske_normativy_ 2020 28,99 kB
.xlsx Priloha_k_zakladnim_normativum 1178,73 kB
.xlsx FINANCNI_ROZVAHA 22,3 kB
.xlsx Podrobny_rozpis_2020_pro_skoly 3126,94 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap